Proiecte

Vocile tinerilor pentru incluziunea socială a femeilor rome

Proiectul YOUNG VOICES a avut scopul de a construi un parteneriat strategic de organizații care lucrează cu comunități de romi, mai ales femei  și tineri romi. Prioritățile acestui proiect au fost incluziunea socială, dezvoltarea competențelor și promovarea unor activități de tineret de calitate. 

Prin împărtășirea de cunoștințe, dezvoltarea de competențe și o diseminare creativă a rezultatelor, care includ și un Manifest al femeilor rome, proiectul Young Voices a vizat și a implicat femei rome și tineri din patru orașe europene diferite, care au participat la un curs de formare în cadrul căruia au discutat și împărtășit bune practici și au propus soluții pentru depășirea barierelor și promovarea unei rețele de femei tinere rome. Părerile acestor femei s-au materializat în manifeste naționale și un manifest european comun.

Obiectivele proiectului sunt:

– să contribuie la creșterea incluziunii sociale a tinerelor rome în Europa, pe baza creării unui spațiu pentru dialog de la egal la egal, în care acestea să învețe despre cele mai bune practici în domeniu și să discute despre depășirea barierelor;

– să promoveze colaborarea tinerelor rome care provin din comunități europene diverse ;

– să contribuie la îmbunătățirea acțiunilor serviciilor publice care au scopul de a dezvolta competențele tinerelor rome pentru a-și face auzită vocea și de a promova activități de tineret de calitate;

– să crească participarea politică a tinerelor rome.

În luna august 2019, IIT a găzduit ultima întâlnire transnațională din cadrul proiectului. Principalul rezultat al acestei întâlniri a fost elaborarea în varianta finala a Manifestului. Manifestul poate fi descărcat în mai multe limbi la acest link: https://youngvoicesproject.eu/manifesto/. Acest document a fost utilizat ulterior de către toți partenerii proiectului atât pentru promovarea proiectului dar mai ales pentru creșterea conștientizării publice cu privire la problematica femeilor si tinerelor de etnie Roma din spațiul european.