Proiecte

VET4ROMA – Mediere pentru romi

Proiectul VET4ROMA Mediere pentru romi (VET4ROMA) a fost o inițiativă europeană la care au participat mai multe ţări, având scopul de a contribui la certificarea şi profesionalizarea mediatorilor interculturali care lucrează în comunităţi cu o proporţie semnificativă de romi.

Consorţiul VET4ROMA, alcătuit din şapte organizaţii ale societăţii civile din cinci ţări europene – Belgia, Italia, România, Serbia şi Spania, a făcut o evaluare a nevoilor şi resurselor, a dezvoltat un curriculum special de formare în mediere interculturală, incluzând şi o componentă online, şi a implementat un curs de formare de mediatori alcătuit din trei module în fiecare ţară. Cursul de formare a fost dezvoltat şi implementat în concordanţă cu Cadrul Strategic European pentru Incluziunea Romilor până în 2020 și s-a axat pe patru domenii prioritare: sănătate, educaţie, angajare şi locuire.

Pe lângă formarea a 116 mediatori interculturali din ţările partenere care trăiesc şi/sau lucrează cu romi/în zone și comunităţi de romi, organizaţiile societăţii civile membre ale consorţiului au desfăşurat şi activităţi de advocacy şi lobby în vederea îmbunătăţirii recunoaşterii şi formalizării rolului mediatorilor interculturali care lucrează în zone şi comunităţi de romi.

Activităţile din România, implementate de Institutul Intercultural Timişoara în cooperare cu Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa”, s-au concentrat pe formarea mediatorilor şcolari care lucrează în comunităţi de romi.

În cadrul sistemului de educaţie românesc sunt angajaţi câteva sute de mediatori şcolari, majoritatea dintre ei fiind romi. Acesta este rezultatul iniţiativei pilot din anii 90 a Institutului Intercultural Timisoara, în colaborare cu Romani CRISS şi alte organizaţii, sprijinite de Consiliului Europei, susţinută de Ministerul Educaţiei, inclusiv prin finanţările UE din perioada 2003-2007.

În strânsă cooperare cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei au fost stabilite şi criteriile pentru selectarea mediatorilor care să participe la cursul de formare VET4ROMA şi s-a desfăşurat şi procesul de selecţie. Au fost selectaţi 25 de mediatori şcolari din diferite regiuni ale României, care au participat la cursul faţă-în-faţă în Timişoara între 19 şi 22 iunie 2015, urmând apoi cursul online.

Toţi mediatorii care au participat la cursul de formare plănuiau să continue să lucreze cu comunităţile de romi din zona unde trăiau în următorii ani şi mulţi dintre ei lucrau în zone puternic afectate de o combinaţie de provocări multiple, incluzând un grad ridicat de abandon şcolar timpuriu, un nivel scăzut al prezenţei în cadrul educaţiei preşcolare, prezenţă neregulată la şcoală, realizări şcolare slabe, sărăcie extremă, conflicte între părinţi romi şi şcoală sau un nivel scăzut de participare a părinţilor romi la activităţile şcolare, migraţie internaţională oscilantă sau migraţia părinţilor, în timp ce copiii erau lăsaţi în grija bunicilor etc.

În octombrie 2015 a avut loc la Bruxelles conferinţa finală a proiectului, în cadrul căreia au fost prezentate şi analizate rezultatele obţinute în ţările partenere.