Proiecte

UCYVROK – Uniți pentru cetățenie și participare: Tineretul promovează drepturile, oportunitățile și cunoștințele grupurilor vulnerabile

Tema acestui proiect a fost empowermentul tinerilor din medii defavorizate și promovarea creșterii participării lor la programul Tinert în Acțiune (Youth in Action). Scopul general al proiectului a fost să promoveze participarea în programul Tineret în Acțiune a tinerilor din medii defavorizate, precum minorități etnice sau religioase, tineri din mediul rural, familii dezavantajate din punct de vedere social sau alte grupuri care se confruntă cu prejudecăți, discriminare sau excluziune socială precum persoanele cu dizabilități sau tinerii LGBT.

Proiectul a adus laolaltă ONG uri care au experiență  în lucrul cu tinerii la nivel internațional sau european și care au o experiență vastă de dezvoltare și implementare de proiecte în contextul programelor Tineret, Tineret în Acțiune și Euromed Youth. UCYVROK a oferit un cadru pentru schimbul de experiențe din diverse proiecte, în special schimburi de tineret, traininguri, seminarii, inițiative de tineret și proiecte de educație democratică pentru tineri.

Proiectul s-a folosit de metodologia SDDP (Structured dialogic design process – dialog structurat) cu scopul de a genera idei și strategii noi pentru a promova drepturile, oportunitățile și cunoștințele tinerilor defavorizați și a participării lor în programul Tineret în Acțiune. Această abordare a promovat comunicarea dintre participanți în procesul de design (concepere), precum și pe dezvoltarea în rândul acestora a sentimentului de ownership asupra rezultatelor, și a unui angajament de implicare legat de acesta. Această metodă este concepută  cu scopul de  a preveni riscul ca grupurile să ia decizii în mod prematur, înainte de a defini în mod adecvat situația și de a conceptualiza alternativele.

Principalele obiective ale proiectului au fost:

  • Crearea unei platforme pentru schimbul de experiență, de materiale și de bune practici ale organizațiilor de tineret care lucrează cu concepte de diversitate culturală, drepturile omului, empowerment, incluziune socială și cetățenie activă;
  • Implicarea în mod activ a organizațiilor de tineret în elaborarea unei viziuni comune (joint vision) a mediului european de tineret, bazat pe aceste concepte și a unui plan comun de acțiune pentru o participare mai mare a tinerilor defavorizați în proiectele și activitățile europene pentru tineret.

Citiți mai multe despre proiect aici: http://ucyvrok.wikifoundry.com.