Proiecte

TYPE – Bunăstarea tinerilor în Europa

Scopul principal al acestui proiect a fost încurajarea transferului de bune practici și schimbul de experiență privitor la modul în care este abordat șomajul în rândul tinerilor în cinci orașe: Timișoara (România), Amadora (Portugalia), Sevilla (Spania), Ealing (Regatul Unit) and Lublin (Polonia).

Mai exact, acest proiect a adus împreună/laolaltă parteneri din cinci state membre UE care s-au confruntat cu anumite provocări similare:

 • O creștere bruscă și semnificativă a ratei de șomaj în rândul tinerilor în ultimii doi ani;
 • O proporție crescândă de tineri neangajați timp de mai mult de un an;
 • O creștere a numărului tinerilor care pot fi caracterizați ca fiind în pericol de a fi “ dați deoparte”, inclusiv minoritățile etnice (de exemplu tineri de origine romă, africană, din Pakistan sau Bangladesh), precum și în rândul tinerilor necalificați, aflați în situații care ar putea fi asociate cu contexte sociale foarte dificile.
 • O nouă situație privind tinerii relativ calificați care nu reușesc să mențină o poziție stabilă pe piața muncii.

Partenerii au folosit resursele disponibile pentru a face un schimb de  experiențe și pentru a identifica bunele  practici în abordarea a două provocări specifice privind politicile și practicile cu care s-au confruntat:

 • Cum să se gestioneze mai bine tranziția de la educație/ formare la piața muncii, în timpul unei crize economice foarte dificile și prelungite.
 • Cum să devină parcursul educațional și de formare mai eficace în pregătirea tinerilor pentru necesitățile pieții muncii.

Pentru a realiza aceste scopuri, proiectul a avut următoarele obiective principale:

 1. În fiecare localitate parteneră s-a întemeiat un Grup de Acțiune Locală GAL). Aceste GAL-uri au fost multisectoriale și au avut o guvernanță pe mai multe niveluri.
 2. Fiecare GAL a realizat un studiu de referință care a surprins contextul politic și situația în practică din zona respectivă, în relație cu cele două sub-teme.
 3. Un schimb de experiență transnațional și un program de învățare reciprocă care să cuprindă următoarele elemente:
 • Două ateliere transnaționale pentru un schimb de experiență eficient între parteneri și pentru a primi din afara organizațiilor partenere informații legate de cele două sub-teme ;
 • Două evenimente online ulterioare care s-au ocupat de aspectele convenite în cele două ateliere transnaționale.
 • Un eveniment transnațional de diseminare a rezultatelor.
 • Comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectului la nivel local/regional și la nivelul UE. 

Citiți mai multe despre proiect la: http://www.ludenet.org/projects/type.