Pentru profesori

Platforma de cursuri online

Institutul Intercultural Timișoara oferă periodic cursuri online pentru diverse grupuri pe teme din domeniile de expertiză ale organizației. Puteți verifica ce cursuri sunt în derulare sau pe cale să înceapă, aici: https://edu.intercultural.ro/.

Compass

Acest Manual de educație pentru drepturile omului cu tineri este realizat de Consiliul Europei și este disponibil online în engleză, franceză și alte limbi, nu și în limba română. Poate fi accesat pe teme/activități/capitole. Conține activități concrete şi capitole teoretice. Include un capitol despre drepturile copilului.

Compasito

Acest manual de educație pentru drepturile omului, pentru copii este disponibil doar în limba engleză; poate fi accesat pe teme/activități/capitol şi de asemenea poate fi descărcat în format pdf.

Include activități descrise clar și detaliat, pentru ca profesorii să le poată utiliza cu elevii lor.

Fundamentele democrației – pentru ciclul primar

Set educațional pentru elevi din ciclul primar şi profesorii lor, tradus și adaptat de Institutul Intercultural Timișoara după Foundations of Democracy, un set de resurse create de Center for Civic Education, S.U.A.:

Fundamentele democrației – pentru ciclul gimnazial

Manuale pentru elevi de gimnaziu, traduse și adaptate de Institutul Intercultural Timișoara după Foundations of Democracy, un set de resurse create de Center for Civic Education, S.U.A..

Manualele tratează conceptele de autoritate, viață personală, responsabilitate şi justiție, incluzând considerații teoretice şi exerciții practice:

Manual de autoevaluare

Un material pentru profesori sau alți educatori, care urmăreşte dezvoltarea competențelor de autoevaluare şi transferul lor. Materialul a fost elaborat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare în anul 2006 și tradus de Institutul Intercultural Timișoara.