Finalizat

NICER – O nouă abordare pentru integrarea refugiaților la nivel local

Obiectivul proiectului a fost de a elabora o abordare nouă pentru integrarea refugiaților la nivel local și de a promova un sentiment mai mare de respect față de refugiați, începând cu tinerii și prin integrarea lor culturală și locală, inclusiv prin conștientizarea în rândul populației locale.

Citiți mai mult

O punte între adulți: Un loc de întâlnire interculturală: Un spațiu de reflecție asupra imigrației, învățării pe tot parcursul vieții și predării limbilor secundare la nivel european

Proiectul a reprezentat o inițiativă fermă și decisă pentru integrarea imigranților care aleg să trăiască și să lucreze în țările noastre. Populația de imigranți reprezintă un factor esențial de dezvoltare economică și există numeroși imigranți care au nevoie de construirea unor relații sociale pentru normalizarea accesului la resursele disponibile privind locuirea, sănătatea, educația, serviciile sociale, munca etc. În acest scop este necesar ca administrația, precum și întreaga societate civilă, companiile private, agenții sociali etc să-și reunească forțele pentru a utiliza la maximum resursele disponibile și pentru a contribui la crearea unui climat de coexistență interculturală.

Citiți mai mult

Limba română – Oportunitate pentru integrarea socială și culturală

În anul 2010, IIT, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara și Asociația DiversEtica din București, a implementat un proiect al cărui scop a fost îmbunătățirea cunoștințelor de limbă română și asigurarea unor sesiuni de orientăre culturală gratuite pentru migranți.

Citiți mai mult

Vocile tinerilor pentru incluziunea socială a femeilor rome

Proiectul YOUNG VOICES a avut scopul de a construi un parteneriat strategic de organizații care lucrează cu comunități de romi, mai ales femei  și tineri romi. Prioritățile acestui proiect au fost incluziunea socială, dezvoltarea competențelor și promovarea unor activități de tineret de calitate. 

Citiți mai mult

Într-o relație cu profesorii noștri

În perioada ianuarie-iunie 2018 IIT a coordonat un proiect de comunicare cu profesori de educație socială din România, prin care organizația și-a propus să facă cunoscute în rândul profesorilor mai multe resurse educaționale ce pot fi folosite în şcoli la materiile cuprinse în segmentul de Educație socială.

citiți mai mult

Dezvoltarea competenței antreprenoriale în rândul tinerilor / Tineri pentru antreprenoriat social

Proiectul a fost implementat de Institutul Intercultural Timișoara împreună cu organizații din Cipru, Ungaria, Mexic, România, Slovacia (coordonat de Asociația Eurotender din Szeged) care avut scopul de a colecta, împărtăși și face schimb de bune practici și inițiative de politici publice în domeniul antreprenoriatului pentru tineri din țările partenere.

Citiți mai mult

Educație non-formală și învățare online pentru incluziune (NEELI)

Proiectul a urmărit să abordeze o serie de probleme și nevoi din societate, precum participarea redusă în comunitate a tinerilor din familii de migranți, dificultatea motivației si implicării lor, lipsa de pregătire a lucrătorilor de tineret pentru a lucra cu tineri proveniți din familii de migranți, includerea principiilor interculturalității în lucrul cu tinerii din familii de migranți. În cadrul proiectului, aceste aspecte au fost abordate prin educație de la egal la egal, schimburi de bune practici și mobilități internaționale.

Citiți mai mult

REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România

Proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea a unui pachet coerent de resurse educaționale pentru învățarea limbii române ca limbă străină și orientare în societate care să țină cont de nevoile BPI și RTT din România.

citește mai mult

Curcubeul dorinței

În perioada octombrie 2017 – septembrie 2018 Institutul Intercultural Timişoara a coordonat proiectul „Curcubeul dorinței”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

citiți mai mult

InclusiveArt – Acces la cultură pentru copii şi tineri dezavantajați

Proiectul și-a propus ca printr-un parteneriat dinamic, format din două ONG-uri, o autoritate publică locală şi o instituție publică de cultură, să coaguleze și să pună în valoare potențialul creativ al regiunii. Proiectul a apelat la mijloacele oferite de cultură și artă pentru a crea contexte de integrare şi creştere creativă atât pentru comunitățile locale implicate cât şi pentru grupurile de artiști interesate.

citiți mai mult