Educație interculturală

Bookmarks – în limba română

Bookmarks – Un manual pentru combaterea discursului instigator la ură din mediul online prin educația pentru drepturile omului, a fost realizat de Consiliul Europei în cadrul campaniei No Hate Speech Movement.

Manualul prezintă activități create pentru tineri de 13-18 ani. Acestea pot fi adaptate și pentru alte grupe de vârstă.

Versiunile în engleză și franceză au fost actualizate în anul 2020.

Versiunea în limba română a fost actualizată în anul 2016.

Ghid de interculturalitate

Un ghid realizat de Institutul Intercultural Timișoara, cu referire la contextul Serviciului European de Voluntariat.

Include capitole teoretice despre cultură şi identitate, diversitate, stereotipuri, prejudecăţi, discriminare, competenţa interculturală, precum şi un suport de curs pe tema educației interculturale.

Fundamentele democrației – pentru ciclul primar

Set educațional pentru elevi din ciclul primar şi profesorii lor, tradus și adaptat de Institutul Intercultural Timișoara după Foundations of Democracy, un set de resurse create de Center for Civic Education, S.U.A.:

Fundamentele democrației – pentru ciclul gimnazial

Manuale pentru elevi de gimnaziu, traduse și adaptate de Institutul Intercultural Timișoara după Foundations of Democracy, un set de resurse create de Center for Civic Education, S.U.A..

Manualele tratează conceptele de autoritate, viață personală, responsabilitate şi justiție, incluzând considerații teoretice şi exerciții practice:

Going International: Opportunities for all

O broșură în limba engleză cu activități şi îndrumări practice pentru educatorii care lucrează în medii internaționale pentru incluziunea tinerilor cu oportunități reduse.

Include activități aplicabile cu elevi din ciclul gimnazial, pentru dezvoltarea competenței interculturale.

EURROM – Ghid metodologic pentru cadrele didactice care lucrează cu copii romi

Documentul a fost realizat în anul 2000, în cadrul proiectului EURROM – Integrarea culturii rome în educaţie, în activităţi curriculare şi extra-curriculare, în care Institutul Intercultural Timișoara a fost partener.

Conține descrierea cadrului conceptual și activități didactice de folosit la clasă.

EURROM – Ghid metodologic pentru cadrele didactice care lucreaza cu copii romi

Medierea conflictelor

Un material despre gestionarea conflictelor, incluzând exemple practice, activități şi exerciții.