Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

Studenți români – cetățeni europeni activi

Scopul acestui proiect a fost promovarea valorilor UE și diseminarea în rândul tinerilor din România de informații despre instituțiile UE și principalele politici privind diversitatea culturală, incluziunea socială și combaterea discriminării, precum și oportunitățile pe care le au la dispoziție cetățenii și grupurile societății civile pentru a intra în dialog cu instituțiile UE și a participa la dezbaterea europeană pe aceste teme.

Studenți din 10 universități din România au fost sprijiniți să inițieze și să implementeze proiecte europene pentru a promova respectul față de diversitatea culturală, non-discriminarea și solidaritatea, mai ales față de minoritatea romă, imigranți și alte grupuri dezavantajate, în contextul integrării europene și al Anului European al Egalității de Șanse pentru Toți – 2007.

Cele 10 echipe de studenți și profesorii lor au fost invitați să participe la o conferință internațională cu invitați din instituții UE, experți naționali și europeni selectați împreună cu organizațiile partenere. A participat și un reprezentant al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (structura creată în România conform celor două directive anti-discriminare ale UE). Unii invitați s-au adresat participanților prin videoconferință și astfel studenții participanți s-au obișnuit cu un astfel de eveniment. Conferința a fost urmată de workshop-uri centrate pe aspecte practice privind crearea Cluburilor Studenților Europeni la nivel local și elaborarea de proiecte europene pentru promovarea respectului pentru diversitatea culturală, non-discriminării și solidarității, mai ales față de minoritatea romă, imigranți și alte grupuri dezavantajate, în contextul integrării europene.

Fiecare echipă de studenți a creat un Club al Studenților Europeni, format din cel puțin 20 de studenți ca membri regulați, și a elaborat o strategie și un plan de acțiune la nivel local. Fiecare Club al Studenților Europeni a organizat o serie de întâlniri, cu prezentări și dezbateri. Oricând a fost posibil, au fost invitați experți locali care să contribuie la aceste întâlniri. Subiectele au inclus: generalități despre UE și instituțiile europene; oportunități de dialog între societatea civilă și instituțiile UE; Constituția europeană; Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; drepturile cetățenilor UE și provocările cu care se confruntă aceștia; UE și tinerii (inclusiv Pactul European pentru Tineret, Programul YOUTH, politicile de tineret ale UE și Forumul European al Tinerilor); UE și o societate a pluralismului cultural, toleranței și respectului față de diversitate în contextul globalizării; conferința europeană „Tineret în acțiune pentru diversitate și toleranță” și Declarația adoptată cu această ocazie. Fiecare Club al Studenților Europeni a organizat cel puțin o videoconferință în cadrul căreia studenți din universitățile lor au putut să pună întrebări invitaților –  experți și oficialități UE din alte țări – și să interacționeze cu tineri din diferite țări europene, să discute despre felul în care principiile și politicile UE se reflectă în contextele lor locale și naționale.

Durata proiectului: 2006-2007

Parteneri

Societatea Martens (www.martens.ee)

The Youth Express Network (http://youthexpressnetwork.org/)