Educație interculturală

Sport pentru toți

Proiectul Sport pentru toți (Track and Field for All – T&F4All) este un proiect inovator care are scopul de a folosi sportul pentru integrare socială și culturală. Proiectul vizează participarea la activități sportive a tinerilor din zone unde acest tip de activități nu se prea practică, din cartiere și străzi unde copiii și tinerii din orașe europene încă trăiesc în condiții precare. 

Prioritatea principală a acestui proiect este să încurajeze participarea la activități sportive a copiilor și tinerilor  cu vârste cuprinse între 12 și 24 de ani, din grupuri dezavantajate, mai ales migranți și minorități etnice, cum ar fi romi. Activitățile sportive includ o serie de discipline care pot fi realizate de tineri indiferent de sex și care prezintă avantajul că nu necesită utilizarea unor echipamente de mari dimensiuni și scumpe sau echipe sau structuri complexe și pot fi adaptate și pentru persoane cu dizabilități fizice.

O a doua prioritate a proiectului este combaterea discriminării în practica sportivă, permițând și încurajând participarea la activități sportive a tinerilor din diferite țări – mai ales prima generație de solicitanți de azil și refugiați – dar și a doua generație de migranți sau refugiați sau membri ai grupurilor minoritare. Astfel, proiectul organizează activități care sprijină integrarea tinerilor și care, în același timp, promovează comunicarea și respectul în afara terenului de sport, în viața de zi cu zi.

Partenerii acestui proiect sunt organizații din Cipru, Italia, Polonia, România, Slovenia, Spania și Turcia. Proiectul include diferite activități organizate între 2020 și 2022 și este cofinanțat prin programul Erasmus+.

Puteți citi mai multe despre proiect și urmări implementarea proiectului la următoarele link-uri:

www.trackandfield4all.eu

www.facebook.com/TandF4All

www.instagram.com/?hl=it.