Diversitate și mass-media

SHIELD

SHIELD este un proiect finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă al Uniunii Europene care are ca scop protecția lăcașurilor de cult unde poate exista riscul de extremism violent. Prin implementarea unei analize a factorilor de risc, SHIELD își propune să crească gradul de securitate din lăcașurile de cult prin îmbunătățirea coordonării, cooperării și comunicării dintre instituțiile responsabile de respectarea legii, ordinii și liniștii publice, autoritățile publice, liderii comunităților religioase și congregații.

SHIELD face o analiză a factorilor de risc și de protecție și aduce împreună diferite părți interesate și grupuri țintă pentru a dezvolta noi măsuri de siguranță pentru aceste locuri și reziliența credincioșilor aparținând diferitelor religii.

Consorțiul SHIELD este format din 18 parteneri din 10 țări europene, implicați în proiect timp de doi ani: din ianuarie 2022 până în decembrie 2023.

Institutul Intercultural Timișoara este unul din partenerii de proiect.  

Proiectul SHIELD a planificat următoarele pachete de activități (WP):

  1. analiza punctelor critice, a riscurilor și a activităților de  dezvoltare a rezilienței. Sarcinile din WP2 vor pune bazele definirii unor strategii de prevenție și diminuare, care vor fi identificate în WP3;
  2. identificarea unor măsuri de siguranță și securitate. Scopul WP3 este identificarea unor tehnologii și proceduri care să răspundă nevoilor și să reducă vulnerabilitățile descrise în WP2;
  3. WP4 are scopul de a dezvolta sesiuni de formare și simulări pentru a testa, valida și evalua soluțiile metodologice, tehnologice și procedurale identificate în WP3;
  4. planul de diseminare și comunicare. WP5 va asigura abordarea și implicarea părților interesate și a grupurilor țintă pentru a promova și asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului.

Rezultatele proiectului vor fi publicații, sub formă de documente informative și recomandări, și întâlniri, sub formă de workshop-uri și conferințe, pentru a sensibiliza și informa grupurile țintă în ceea ce privește măsurile și instrumentele practice pentru creșterea protecției lăcașelor de cult.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici: https://shieldproject.eu/.

Diversitate și mass-media, Educație interculturală, Proiecte