Diversitate și mass-media

Seminarul „Imagine”

Între 19 și 21 noiembrie 2021, seminarul „Imagine” din Toledo, Spania, a implicat un grup de 30 de elevi și studenți în discuții și dezbateri pe teme actualitate controversate.

Problemele controversate generează emoții puternice iar acestea sunt intensificate din ce în ce mai mult de către media și rețelele de socializare și au un impact direct asupra educației. Tinerii sunt deosebit de vulnerabili atunci când vine vorba de abordarea unor subiecte controversate și sunt puternic influențați de discursul social și colectiv. Dar în momentul în care sunt desfășurate în cadrul unor contexte sigure, discuțiile pe teme controversate îi învață pe tineri să dialogheze și să respecte oameni ale căror valori sau idei sunt diferite de ale lor. Acest lucru este esențial pentru a trăi în societățile diverse și democratice contemporane.

Seminarul s-a concentrat pe a dezvolta în rândul tinerilor profesioniști în domeniul educației, media și activiști ai societății civile, anumite valori, atitudini, abilități, cunoștințe specifice și gândire critică indispensabile în abordarea subiectelor controversate.

Evenimentul a fost conceput ca un curs de formare de formatori. A aplicat mijloacele didactice și de învățare ale Consiliului Europei privind educația interculturală și educația pentru drepturile omului ca instrumente pentru promovarea incluziunii, democrației și drepturilor omului. Seminarul a fost organizat de ECUDEM-UCV, Institutul Intercultural Timișoara și Rețeaua Democracy and Human Rights Education in Europe și a avut loc în cadrul inițiativei Săptămâna Globală a Educației (Global Education Week) din Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei (North South Centre of the Council of Europe).

Diversitate și mass-media, Educație interculturală, Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului, Tineret