Proiecte

Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active

Scopul acestui proiect a fost de a spori incluziunea socială și de a promova dialogul social între diverse organizații, cum ar fi: partenerii sociali, ONG-urile, sectorul economic, instituțiile publice si cetățenii. Proiectul a fost implementat in Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași si București.

Principalele obiective ale proiectului au fost:

  • Dezvoltarea unei Platforme Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală în domeniul incluziunii sociale, formată din 120 de parteneri sociali, membri ai pactelor regionale pentru ocuparea forței de munca și incluziune socială, membri ai camerelor de comerț si industrie, asociații de fermieri și meșteșugari;
  • Instruirea a 40 de persoane pentru implementarea metodologiei de elaborare a planurilor locale de incluziune socială;
  • Elaborarea a 8 planuri locale de incluziune socială;
  • Consultarea și implicarea a cel puțin 800 de parteneri sociali, personal al ONG-urilor și cetățeni, în elaborarea planurilor locale de incluziune socială;
  • Elaborarea unui portofoliu de bune practici în domeniul incluziunii sociale;
  • Organizarea unor schimburi de experiență pentru ca 35 de persoane (parteneri sociali, ONG-uri, asociații de fermieri si meșteșugari) să fie familiarizate cu metodele de bune practici din domeniul incluziunii sociale;
  • Informarea a 800 de persoane (membri ai organizațiilor societății civile, parteneri sociali, membri ai pactelor regionale pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială, membri ai camerelor de comerț si industrie, asociații de fermieri si meșteșugari) cu privire la metodele, de bune practici, si proiectele din domeniul incluziunii sociale;
  • Elaborarea a 8 proiecte inovatoare în domeniul incluziunii sociale;
  • Organizarea a 8 conferințe naționale pentru lansarea proiectului, 8 seminarii naționale și o conferință internațională pentru încheierea proiectului.

Membrii a 8 organizații ale societății civile au beneficiat de 640 de ore de consultanță și mentorat în elaborarea și implementarea proiectelor în domeniul incluziunii sociale. Peste 1600 de persoane (membri ai organizațiilor societății civile, parteneri sociali, membri ai pactelor regionale pentru ocuparea forței de munca și incluziune socială, membri ai camerelor de comerț și industrie, asociații de fermieri si meșteșugari) au primit informații relevante în domeniul incluziunii sociale, metode si proiecte de bune practici, oportunități de dezvoltare si resurse.

Parteneri:

Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și De Solidaritate (coordonator)

Platforma europeană IRIS

Institutul Intercultural din Timișoara

Serviciul APEL

Asociația Reper 21 București

Perioada de implementare: 2010-2013.