Cultură și cooperare transfrontalieră

Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș

Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara și NORTH Consulting ehf Islanda derulează în perioada 25.05.2021 – 30.04.2024 proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, co-finanțat din Granturile SEE 2014 – 2021 prin Programul RO-CULTURA, bugetul județului Timiș, bugetul IIT și bugetul de stat.

Conacul Mocioni din Foeni a fost construit în anul 1750 ca reședință nobiliară a familiei de Mocioni, cunoscuți cărturari, filosofi și politicieni de origine aromână care au militat și sprijinit drepturile, educarea și emanciparea românilor din Transilvania în perioada dominației austro-ungare.

Actualmente în Timiș nu există un monument istoric care să găzduiască rezidențe artistice sau activități de educație interculturală și pentru patrimoniu. Conacul, situat într-un mediu rural marginal geografic și defavorizat, va facilita realizarea anuală de rezidente, contribuind atât la punerea în valoare a monumentului precum și la creșterea atractivității turistice a comunități. Creațiile realizate vor îmbogăți comunitatea, o vor transforma într-un muzeu viu, o comunitate a cărei față va fi schimbată valorificând diferite modalități de expresie artistică. Pentru a obține acest impact, Planul de valorificare a monumentului are 3 direcții de acțiune, interrelaționate: consolidarea capacității comunității, activități artistice și activități de educație culturală. Succesul Planului presupune o implicare activă a partenerilor precum și angajarea comunității pe parcursul întregului proces, astfel încât, valorificarea monumentului să contribuie la dezvoltarea economică, culturală și socială a comunității. Propunem astfel introducerea la nivelul comunității a unui proces nou pentru România –  Guvernanța participativă pentru patrimoniu cultural, proces care va permite atât implicarea reprezentanților comunității, cât și co-responsabilizarea acestora cu privire la modul de gestionare a monumentului restaurat și refuncționalizat.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea economică, socială și culturală a județului Timiș prin punerea în valoare a Conacului Mocioni din Foeni, monument istoric de valoare națională și universală.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

               – creșterea atractivității turistice-culturale a zonei prin reabilitarea și refuncționalizarea monumentului istoric – Conacul Mocioni din comuna Foeni, județul Timiș, pe parcursul a 36 de luni;

               – dezvoltarea unei oferte culturale atractive și unice în județul Timiș prin punerea în valoare a unui monument istoric situat într-un mediu rural marginalizat, pe parcursul a 36 de luni.

Institutul Intercultural Timisoara este responsabil cu implementarea Planului de valorificare a monumentului istoric restaurat, care se va realiza pe o durată de 15 luni, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2024.

Planul pornește de la fondarea unui centru pentru activități culturale, educaționale și artistice, care să pună în valoare talentele, creativitatea și patrimoniul cultural aflate în arealul de intervenție, având o zonă de incidență care integrează palierul local, regional și internațional ca adresabilitate.

Pentru a obține impact, Planul are 3 direcții de acțiune interrelaționate:

 • consolidarea capacitații comunității;
 • realizarea de activități artistice;
 • realizarea de activități de educație interculturală și pentru patrimoniu cultural.

Unele dintre activitățile proiectului sunt dedicate comunității, de exemplu:

1. Constituirea unui grup de consultare și sprijin Prietenii conacului Mocioni

2. O campanie de sensibilizare privind patrimoniul cultural și dezvoltarea comunitară prin valorificarea patrimoniului local

3. O activitate pilot pentru valorificarea patrimoniului material și imaterial local – Banat brunch la Foeni

4. Vizite de studiu în România și Islanda pentru învățare din exemple de bună practică.

În jud. Timiș nu există un monument istoric care să găzduiască rezidențe de artiști, din acest considerent centrul va oferi facilitățile necesare exprimării artistice și realizării de producții artistice cu precădere pentru tinerii creativi din jud. Timiș. Vor fi încurajate și colaborările și coproducțiile naționale și internaționale pentru a crește vizibilitate artiștilor și a artei românești precum și a județului Timiș.

Activități adresate artiștilor și comunității:

5. Tabără pentru formarea tinerilor artiști și profesioniști activi în cultură și educație

6. Rezidență interdisciplinara de artă stradală și amenajare peisagistică în comunitate

7. Rezidență de arte vizuale și mobilitatea artiștilor islandezi în România

8. Expoziții itinerante și mobilitatea artiștilor români în Islanda.

Diversitatea etnică din Foeni, (români 74,84%, maghiari 13,87%, sârbi 5,87% și romi 1,09%) determină multiculturalitatea și multiconfesionalitatea locului, fiind în concordanță cu caracteristicile majore ale arealului de intervenție. Pentru valorificarea acestor caracteristici specifice în cadrul activități de educație dorim să sprijinim atât profesorii cât și elevii pentru dezvoltarea de competențe interculturale și de conștientizare a propriilor valori și atitudini privind diversitatea culturală și patrimoniul cultural.

Activități adresate elevilor din jud. Timiș:

9.  Activități de educație pentru patrimoniu

10. Activități de educație interculturală și diversitate culturală

11. Zilele Conacului Mocioni și conferința finală a proiectului

Proiectul cuprinde și activități adresate turiștilor:

– Activitate pilot pentru valorificarea patrimoniului material și imaterial local – Banat brunch la Foeni

– Expozițiile artistice realizate în urma rezidențelor

– Zilele Conacului Mocioni – Ziua porților deschise, eveniment realizat anual.

Facilitățile oferite de centru vor include:

– vizitarea unui punct muzeal interactiv dedicat familiei Mocioni și istoriei Banatului, cu o expunere clasică dar și cu tehnologii imersive pentru realitate virtuală și augmentată

– acces la centrul de informare, documentare și lectură

– acces la spații expoziționale și de spectacol

– tur ghidat în comunitate și în arealul înconjurător, treasure hunting vor fructifica cele 2 rezervații de tip Natura 2000, lunca Timișul, integrarea în Ruta conacelor din Timiș inițiată de APDT, joncțiune prin Foeni între ruta de biciclete de pe Canalul Bega și lunca Timișului.

Activitățile proiectului se vor adresa următoarelor grupuri țintă: 1) 150 membri din comunitatea locală și elevi care vor participa la campania de sensibilizare; 2) 1.000 elevi din comunitate și județ cu vârsta cuprinsă între 5-19 ani care vor fi implicați în activitățile de educație; 3) 14 artiști/creativi din care 3 din Islanda, care vor participa la 2 rezidențe 4) 10 artiști/creativi și profesioniști din cultură și educație, din care 2 din Islanda, participanți la tabăra de formare, la activitățile de educației și la diferite alte activități; 5) 8 membri din comunitate implicați în vizite de studiu; 6) 700 vizitatori interesați de turism cultural, rural, cicloturism participanți la oferta pilot, la vizite la punctul muzeal, la expoziții și alte activități. 7) 120 de alte categorii relevante de persoane din regiune, zona limitrofă din Serbia, implicați în alte activități. Beneficiarii finali, care vor putea vizita conacul restaurat în următorii ani, vor putea depăși 700.000 persoane din comunitate, comunitățile limitrofe din microregiune, din Timișoara și județul Timiș, din țară și din zona limitrofă sârbă.

Rezultatele așteptate ale proiectului includ:

 • Un centru cultural și educațional
 • Un grup consultativ activ – Prietenii conacului Mocioni
 • 150 membri din comunitate informați în 5 întâlniri
 • 3 produse tradiționale locale identificate și promovate – Banat brunch la Foeni
 • Învățarea din exemple de bună practică – 2 vizite de studiu în România și Islanda
 • 10 tineri (8 din Ro si 2 din Is), artiști, profesioniști activi în cultură și educație (muzeografi, profesori, curatori, tineri artiști activi în ONG-uri etc) formați în animație culturală
 • Min. 4 lucrări de artă stradală și min. 4 spații verzi amenajate
 • Min.10 tablouri; min. 20 fotografii artistice înrămate; 2 film de prezentare a monumentului de 2min și 5min
 • Un program de mobilitate pt. 2 artiști islandezi la Timișoara
 • O expoziție itinerantă prezentată la Timișoara și Reykjavik cu 500 buc cataloage bilingve roman/englez;
 • Un program de mobilitate pentru 2 artiștii români în Islanda
 • min. 500 elevi participanți la 25 de sesiuni de educație interculturală
 • min.350 elevi sensibilizare privind diversitatea culturală,
 • 500 buc publicate din Manual de educației interculturală
 • min. 500 elevi participanți la 25 de sesiuni de educație pentru patrimoniu
 • min.350 elevi sensibilizare privind patrimoniul cultural
 • 500 buc publicate din Manual pentru educatie privind patrimonial cultural
 • 2 prezentări istorice; 4 momente artistice cu ocazia Zilelor Conacului Mocioni
 • O conferința finală.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.
 
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.