Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

Re-Play – Sensibilizare privind valoarea jocului

Proiectul a pornit de la Convenţia ONU privind drepturile copilului, în care dreptul la joacă apare în mod explicit. Joaca nu este un lux; este un drept fundamental şi o parte esențială și integrantă în viața de zi cu zi a copiilor. Ignorarea dreptului la joacă înseamnă privarea copiilor de un drept fundamental şi minimalizarea valorii pe care o are un asemenea drept asupra calităţii vieţii şi dezvoltării armonioase a copiilor.

Obiective specifice:

 • Informarea societăţii cu privire la dreptul la joacă şi semnificaţia jocului;
 • Dezvoltarea oportunităţilor de joacă pentru copiii cu vârste între 0 şi 16 ani;
 • Informarea tuturor copiilor, fără discriminare, cu privire la dreptul lor de a se juca;
 • Facilitarea accesului la joacă pentru toată lumea – sprijinirea copiilor în ceea ce privește dreptul lor la joacă;
 • Sensibilizarea publicului larg pentru a asigura o implementare reală a dreptului la joacă;
 • Asigurarea unei comunicări mai eficiente despre dreptul la joacă.

Activități principale:

 • Realizarea unui studiu cu privire la felul în care copiii, adulții, autoritățile publice locale, societatea civilă percep „dreptul copiilor de a se juca”;
 • Identificarea şi descrierea unor exemple de bune practici în cele 7 ţări partenere (Italia, Marea Britanie, Polonia, Germania, Franţa, Belgia, România);
 • Realizarea unei reţele de Oraşe pilot care promovează articolul 31 din Convenţia ONU pentru drepturile copilului. Definirea unei metodologii de lucru și experimentarea Oraşelor Pilot “Birou Art. 31″
 • Analizarea şi formularea unor recomandări pentru a îmbunătăţi promovarea art. 31 şi aplicarea acestuia în comunităţile locale. Concluziile și rezultatele studiului au fost folosite ca recomandări pentru elaborarea de politici şi strategii cu privire la drepturile copilului în cadrul ONU, la nivel naţional şi local;
 • Campanie de informare generală: video, jocuri virtuale, platformă multimedia, competiţie web pentru informarea şi promovarea dreptului la joacă.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici: https://re-play.eu/ro/.