Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

Proiect: Cetățeanul

„Proiect: Cetățeanul” este un program care sprijină profesorii de Educație pentru cetățenie democratică să folosească împreună cu elevii lor de clasa a VII-a o metodă interactivă și dinamică de învățare în domeniul cetățeniei democratice: elevii învață să propună o politică publică pentru rezolvarea unei probleme din comunitatea locală.

Programul Project Citizen a fost conceput de organizația americană Center for Civic Education și a fost făcut disponibil în numeroase țări din lume prin rețeaua internațională de educație civică CIVITAS, al cărui partener în România este Institutul Intercultural Timișoara.

La sfârșitul anului 2004, Institutul Intercultural Timișoara a inițiat crearea unei rețele naționale de coordonatori ai programului la nivel de județ. Programul s-a derulat cu succes în următorii ani în mai multe județe din țară, mai ales odată cu acreditarea cursului de formare pentru profesori, realizată în parteneriat cu Casele Corpului Didactic din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Bihor, Sălaj, Satu-Mare, Cluj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Suceava, Brașov, Vaslui, Neamț, Galați, Constanța și în București.

Din anul 2010 IIT a oferit cursuri de formare online pentru profesori cu un nivel avansat de competențe privind utilizarea metodei Proiectul Cetățeanul, pe platforma http://cursuri.intercultural.ro.

La finalul anului 2012 finanțarea programului CIVITAS a încetat. În aceste condiții, IIT a reușit să susțină continuarea activităților pentru anul școlar 2012-2013, să păstreze ulterior contactul cu unele dintre Casele Corpului Didactic, care au menținut cursul Proiectul Cetățeanul în oferta lor de formare, și să susțină formatorii în continuarea activității lor legate de Proiectul Cetățeanul.

În 2015 a fost iniţiat un nou program prin care, în anul 2016, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, a fost realizat un studiu de impact al Proiectului Cetățeanul, furnizând în primă fază o evaluare a impactului celor 10 ani de activitate şi a potenţialului actual al Proiectului Cetăţeanul şi dezvoltând un plan strategic pentru următorii cinci ani, printr-un proces de consultare cu actori cheie la nivel local şi naţional.

Rezultatele cercetării au confirmat că Proiectul Cetățeanul continuă să fie implementat în câteva județe, mai ales acolo unde CCD-urile au acreditare pe program, dar și că el nu se mai implementează în multe dintre județele unde fusese derulat cu succes, din cauza lipsei de coordonare locală, a expirării perioadei de acreditare sau a faptului că din diferite motive coordonatorii județeni nu au putut continua programul fără o susținere externă explicită. Cercetarea a mai adus în lumină nevoia de revizuire a metodologiei și de susținere a profesorilor prin manuale, ghiduri și o platformă online, precum și nevoia unei abordări de jos în sus în procesul de susținere a actorilor relevanți pentru utilizarea metodei pe scară largă în România.

Din anul 2017, programul continuă, cu Romanian-American Foundation ca partener strategic pe termen lung. Pe baza rezultatelor cercetării anterioare și pe baza noii abordări strategice elaborate, prima parte a programului (care s-a derulat în perioada februarie 2017 – iulie 2018) s-a concentrat asupra următoarelor linii principale de acțiune:

  • Elaborarea și revizuirea metodologiei Proiectul Cetățeanul și a instrumentelor de lucru (inclusiv platformă online, manual pentru elevi și ghid pentru profesori, precum și materiale-suport)
  • Implementarea programului la nivel local în județele Timiș, Arad, Ilfov și în București (cursuri de formare pentru profesori, aplicarea metodei la clasă, susținere și monitorizare a profesorilor după cursul de formare)

Până în prezent au fost organizate cursuri de formare față în față în București (pentru profesori din București și județul Ilfov) și în județele Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Galați, Hunedoara, Iași, Sălaj, Suceava și Timiș (pentru profesori din Timiș și Arad). Pentru profesori din alte județe este disponibil în fiecare an un curs online.

În următorii ani programul își propune să se extindă treptat, astfel încât să ajungă să aibă acoperire națională, să continue să fie susținut de Ministerul Educației, să fie susținut pe termen lung de toate Inspectoratele Școlare Județene și al Municipiului București, precum și de cât mai multe dintre școli, și să fie implementat în mod regulat la clasă de cât mai mulți dintre profesorii care predau Educație pentru cetățenie democratică.

Începând cu anul școlar 2019-2020 a intrat în vigoare noua programă școlară pentru disciplina Educație socială la clasa a VII-a, Educație pentru cetățenie democratică. În această nouă programă, Proiectul Cetățeanul / Project Citizen este recomandat atât ca exemplu de bună practică atât la capitolul de Sugestii metodologice, cât și la capitolul de Competențe specifice și exemple de activități de învățare.

Metoda Proiect: Cetățeanul aplică principiile și instrumentele Cadrului de referință al competențelor pentru cultură democratică, dezvoltat de Consiliul Europei. Acest Cadru de referință a fost adoptat ca reper pentru politicile educaționale de Conferința Permanentă a Miniștrilor Educației din cadrul Consiliului Europei (2016), este inclus în Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind valorile comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării (2018) și se regăsește în curriculumul de educație socială pentru gimnaziu. Mai multe detalii puteți afla aici: www.ccd.intercultural.ro, sau în engleză aici: https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/.

Profesorii, directorii de școli și alte persoane interesate de această metodă sunt invitate să consulte platforma: www.cetateanul.intercultural.ro.