Cultură și cooperare transfrontalieră

Poli culturali – Politica culturală ca instrument pentru dezvoltarea comunitară şi regională

Scopul general al proiectului a fost creşterea coeziunii sociale şi culturale în zona transfrontalieră România – Serbia prin promovarea cooperării pentru formularea şi evaluarea politicilor culturale bazate pe participarea activă la dezvoltarea regională.

Proiectul a fost finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia şi a avut ca obiective: îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite populaţiei de către actorii culturali; creşterea competenţelor profesionale a angajatorilor publici şi a factorilor de decizie în aplicarea ciclului politicilor publice pentru domeniul cultural; contribuirea la creşterea implicării societăţii civile prin elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice; promovarea valorilor europene ca şi catalişti ai cooperării şi integrării europene.

Institutul Intercultural Timişoara, în calitate de partener principal, împreună cu Primăria Timişoara, Primăria Zrenjanin, Primăria Pancevo şi Parlamentul Civic al oraşului Vrsec, au implementat următoarele activităţi ale proiectului în perioada Iunie 2013 şi October 2014:

  • O cercetare socială şi statistică de analiză a cererii şi ofertei culturale în Timişoara, Pancevo, Zrenjanin, Vrsac şi judeţul Timiş, a principalului conţinutal al acestora, a tiparelor de comportament ale consumatorilor şi a furnizorilor culturali şi identificarea unor nevoi culturale noi.  În Pancevo, cercetarea sociologică şi statistică a vizat evaluarea intermediară a impactului Strategiei culturale a oraşului care se afla în plină implementare.
  • Între Decembrie 2013 şi Iunie 2014 au fost elaborate cele două strategii culturale prevăzute în proiect, pe baza unor dezbateri publice în Timişoara şi cele trei oraşe partenere – Strategia culturală a oraşului Timişoara pentru perioada 2014‐2024 şi Strategia culturală a oraşului Zrenjanin pentru perioada 2014‐2024. În acelaşi timp, s-a realizat evaluarea intermediară a Strategiei culturale a oraşului Pancevo şi s-au realizat o serie de acţiuni pentru includerea culturii în rândul priorităţilor publice ale Primăriei the Vrsac. În urma rezultatelor obţinute din cercetare, au fostconcepute un Plan de Acţiune prin care s-au luat luat măsuri de corectare a strategiei oraşului Pancevo şi un Plan de Acţiune pentru oraşul Vrsac, prin consultări cu consiliul municipal.
  • S-a organizat un eveniment cultural cu participarea a 15 tineri artişti la Bienala de Artă Contermporană din Pancevo – 10 Septembrie 2014 – 1 Octombrie 2014.
  • A fost organizată o tabără pentru tineret pentru  24 de lideri tineri, din Timişoara şi Serbia, între 27 Iulie şi 3 August 2014. Timp de 8 zile, aceşti tineri au participat la activităţi de educaţie non-formală, care au acordat o atenţie deosebită valorilor europene, cetăţeniei europene şi culturii ca factor de dezvoltare.  Selecţia participanţilor s-a bazat pe un apel deschis şi pe criterii definite în cadrul Consiliului Partenerilor. Un criteriu principal de selecţie a fost voluntariatul şi/sau participarea la activităţile culturale.
  • Proiectul a inclus un curs pentru angajaţii din sectorul cultural public, care a avut loc în Aprilie 2014. Timp de 7 zile, 20 de angajaţi publici au participat la module de învăţare interactivă centrate pe managementul de proiect. Cursul a vizat creşterea capacităţii participanţilor de a concepe proiecte viabile cu scopul de a atinge obiectivele generale definite în strategii. În acelaşi timp, a contribuit la creşterea capacităţii actorilor culturali de a atrage resurse financiare din comunitate sau fonduri private.
  • O conferinţă finală şi un „eveniment de matching”, organizate în Noiembrie 2014. Acest eveniment a fost o ocazie de a prezenta public rezultatele proiectului, de a trage concluzii şi de a face planuri pentru viitor. Cu această ocazie, autorităţile publice au semnat un Protocol pentru cooperare culturală transfrontalieră, care a inclus definirea potenţialului de cooperare, precum şi a mijloacelor şi a resurselor pe care partenerii le pot aloca.  

Acest proiect a contribuit la fundamentarea candidaturii oraşului Timişoara pentru a deveni Capitală Culturală Europeană şi a identificat direcţii de dezvoltare pe termen lung a domeniului cultural.