Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

Parteneriat european pentru şcoli mai sigure prin educaţie pentru cetăţenie democratică

Scopul acestui proiect a fost de a dezvolta competențele profesorilor de a implementa programe de educație pentru cetățenie democratică pentru a preveni și reduce violența în școli și de a identifica obstacolele care împiedică școlile și profesorii să implementeze astfel de programe. Proiectul a oferit școlilor din Europa oportunitatea de a adopta și adapta Carta europeană pentru şcoli democratice fără violenţă.

În România, conform procedurilor stabilite în cadrul Rețelei Europene, IIT a identificat 5 școli pilot în Timișoara și a realizat un parteneriat local de formare cu Casa Corpului Didactic (CCD Timiș) și cu Centrul de Resurse și Asistență Educaţională „Speranţa”. Colaborarea a implicat și Inspectoratul Școlar Timiș și Ministerul Educației în procesul de facilitare și recunoaștere a contribuției proiectului la implementarea Strategiei Naționale pentru combaterea violenței în școli, adoptată în 2007.

A fost folosită metodologia VISTA – Violence in Schools Training Action pentru a dezvolta și adapta programele de formare. Elementul cheie al acestei metodologii este abordarea la nivelul întregii școli, care ia în considerare nu doar problema (violența în școli), ci și contextul, școala și comunitatea (elevii, părinții, profesorii, autoritățile locale și alți membri ai comunității educaționale) și procedurile de schimbare și dezvoltare a școlii urmate atunci când un grup de profesori face o propunere de dezvoltare a școlii.

Principalul rezultat la nivel european a fost dezvoltarea Rețelei Europene „Parteneriat european pentru şcoli mai sigure prin educaţie pentru cetăţenie democratică”. În România, IIT și partenerii săi au acreditat cursul de formare „Cetățenia democratică și combaterea violenței” în 2010. Profesorii se pot înscrie la acest curs al CCD Timiș.

Durată: 2006-2009

Parteneri:

Metropolitan Police Service (MPS), Marea Britanie – coordonator

Institutul Intercultural Timișoara, România

School Association for Global Education SAGE, Bulgaria

Mannerheim League for Child Welfare, Finlanda

Lycee Professionnel Marcel Dassault, Franța

Istituto Tecnico Commerciale Statale, Italia

Donegal Education Centre, Irlanda

Un grup de școli din Wojkowice, Polonia

Pedagogical Centre, Sweden Technical University Yildiz, Turcia