Articole revistă

Institutul Intercultural Timişoara

Institutul Intercultural Timișoara (IIT) este o organizație neguvernamentală, autonomă cu activitate culturală, civică și științifică, fără scopuri politice, înființată în 1992, la iniţiativa unui grup de cadre didactice, participante la o serie de seminarii internaţionale organizate la Timişoara de Consiliul Europei. IIT a beneficiat încă de la înfiinţare atât de sprijinul autorităților locale din Timișoara cât şi de un parteneriat privilegiat cu Consiliul Europei, ce se menţine şi în prezent. Întreaga activitate a IIT este dealtfel bazată pe valorile și principiile asumate de Consiliul Europei.

Prin programele și activitățile sale, IIT urmărește dezvoltarea dimensiunii interculturale în domeniile educației, culturii, cercetării ştiinţifice şi la nivelul societăţii civile. Institutul Intercultural Timișoara promovează, de asemenea, climatul de toleranță și de comunicare interetnică specific orașului Timișoara și regiunii Banatului.

IIT are o rețea stabilă de parteneri, formați din instituții, organizații neguvernamentale și specialiști din România și din Europa. IIT colaborează cu Consiliul Europei în proiecte privind educaţia interculturală şi pentru cetăţenie democratică, problematica romilor, a minorităţilor şi a relaţiilor interculturale, precum şi în activităţi de tineret sau din domeniul politicilor culturale. În aceste domenii IIT are de asemenea şi o prezenţă activă în programele Comisiei Europene. I.I.T.este membru al rețelei internaționale CIVITAS, coordonată de Center for Civic Education S.U.A. și a rețelei europene Youth Express Network. 

Tematica proiectelor noastre

  • Educație interculturală – proiecte care promovează introducerea educației interculturale în școli cu elevi majoritari și minoritari, precum şi activităţi de educaţie non-formală adresate tinerilor şi adulţilor. În acest context, s-au organizat numeroase sesiuni de formare, inclusiv cursuri online, au fost realizate diverse activități pilot și publicaţii.
  • Educație pentru cetățenie democratică –promovarea în cadrul activităților școlare și extrașcolare a unor metode inovative de educație pentru cetățenie democratică, precum și facilitarea relațiilor între societatea civilă și autoritățile publice într-un cadru multicultural.
  • Șanse egale pentru romi – colaborare cudiverse asociații ale romilor din România, pe teme legate de educație, imaginea romilor în mass-media, dezvoltarea societății civile și întărirea relațiilor dintre autoritățile publice și comunitatea romilor.
  • Promovarea unor relații de respect reciproc și de colaborare între majoritate și minorități – proiecte realizate în parteneriat cu organizații și instituții ale diferitelor comunități minoritare etnice și religioase din România. În acest context, o atenție particulară a fost acordată implicării tinerilor și problematicii combaterii discriminarii.
  • Promovarea cooperării transfrontaliere – proiecte de colaborare transfrontalieră și regională cu Serbia și Ungaria în domeniul tineretului, educației pentru democrație și turismului cultural.

La adresa www.intercultural.ro pot fi găsite informații privind proiectele I.I.T., precum și documentele elaborate în cadrul acestora.

Institutul Intercultural Timişoara şi problematica migraţiei

Din 2004  IIT a început colaborarea cu organizaţii din mai multe ţări europene cu activitate în domeniul migraţiei. Cea mai importantă colaborare a fost cea cu o reţea de organizaţii preocupate de migraţia în mediul rural: RURAL – IN, coordonată de Crucea Roşie din Spania. În acest context, IIT a putut oferi informaţii despre situaţia din România, îndeosebi partenerilor din ţări cum sunt Spania, Italia, dar şi Germania sau Austria, în care au migrat numeroşi cetăţeni români. În perioada următoare, în parteneriat cu organizaţii din Spania, IIT a realizat şi un studiu sociologic privind migraţia romilor din România şi Bulgaria spre Spania şi alte ţări din Europa Occidentală şi de Sud.

Cu această ocazie am putut însă şi afla despre diferite măsuri, proiecte şi activităţi desfăşurate în aceste ţări, de organizaţii neguvernamentale sau de instituţii publice, pentru facilitarea integrării migranţilor.

Aceasta ne-a determinat să explorăm problematica migraţiei în România şi să stabilim contacte cu instituţiile şi organizaţiile preocupate de acest subiect.

În 2005 şi 2006 am organizat la Bucureşti, la Biroul Consiliului Europei în România, întâlniri ce şi-au propus:

  1. formarea unei reţele de comunicare şi schimburi de informaţii între organizaţiile active în domeniu şi facilitarea includerii acestora în parteneriate internaţionale;
  2. depăşirea abordării focalizate exclusiv pe acordarea de asistenţă umanitară şi juridică pentru refugiaţi, şi imigranţi în general, cu o situaţie dificilă, şi promovarea unei abordări centrate pe susţinerea integrării;
  3. dezvoltarea contactelor şi dialogului cu reprezentanţii diferitelor comunităţi de imigranţi.

În 2007, în cadrul unui seminar cu participare internaţională găzduit de Centrul Infoeuropa din Bucureşti, am continuat aceste demersuri şi am prezentat experienţe europene relevante, precum şi evoluţia dezbaterilor europene legate de gestionarea migraţiei. În 2008, în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural activităţi de acest gen au fost organizate şi la Timişoara. Astfel, după o serie de contacte stabilite cu ocazia unui „forum cetăţenesc” pe tema dialogului intercultural, organizat în 9 mai, Ziua Europei, în colaborare cu Biroul în România al Parlamentului European, am organizat în luna decembrie, în parteneriat cu biroul local al Oficiului Român pentru Imigrări şi cu Instituţia Prefectului din judeţul Timiş, o masă rotundă ce a pus bazele unui dialog tripartit între societatea civilă locală, instituţiile administraţiei locale şi judeţene, şi comunităţile de cetăţeni ai altor state, atât din UE (un număr important de cetăţeni intalieni, spre exemplu, s-au stabilit în zona noastră) cât şi din state ne-membre ale UE (RTT). Pe baza acestor experienţe, a fost elaborat proiectul ICS4RTT, descris în paginile anterioare.