Migrație

O punte între adulți: Un loc de întâlnire interculturală: Un spațiu de reflecție asupra imigrației, învățării pe tot parcursul vieții și predării limbilor secundare la nivel european

Proiectul a reprezentat o inițiativă fermă și decisă pentru integrarea imigranților care aleg să trăiască și să lucreze în țările noastre. Populația de imigranți reprezintă un factor esențial de dezvoltare economică și există numeroși imigranți care au nevoie de construirea unor relații sociale pentru normalizarea accesului la resursele disponibile privind locuirea, sănătatea, educația, serviciile sociale, munca etc. În acest scop este necesar ca administrația, precum și întreaga societate civilă, companiile private, agenții sociali etc să-și reunească forțele pentru a utiliza la maximum resursele disponibile și pentru a contribui la crearea unui climat de coexistență interculturală.

În acest scop, am început de la predarea unei limbi secundare (cea a țării gazdă) pentru a face posibilă integrarea socială a fiecărei persoane, astfel încât să sprijinim introducerea persoanei pe piața muncii: prin a-l / a o motiva, prin a-i oferi sfaturi când apar dificultăți pe piața muncii. O deosebită atenție a fost acordată susținerii personale și profesionale pentru femeile imigrante.

Principalele obiective ale proiectului au fost:

 • Să analizeze  și să cerceteze situația socială a imigranților
 • Să faciliteze integrarea socială și educațională a imigranților care urmează cursuri de limbi secundare, în condiții de egalitate, informându-i despre aspectele de bază ale sistemului educațional.
 • Să faciliteze inserția pe piața muncii: motivare și consiliere atunci când apăreau dificultăți pe piața muncii.
 • Să sprijine dezvoltarea de cursuri de pregătire direcționate spre imigranți și persoane defavorizate.
 • Să încurajeze învățarea limbii țării gazdă ca a doua limbă, astfel încât să faciliteze accesul la alte formări utile în procesul de integrare.
 • Să promoveze aspectele legate deîmbogățirea prin diferite culturi, facilitând învățarea limbii materne și culturii pentru a se păstra identitatea culturală.
 • Să furnizeze informații generale pentru evitarea unor neînțelegeri la nivel cultural și a unor conflicte nenecesare atunci când interacționează oameni din culturi diferite.
 • Să elaboreze materiale adaptate caracteristicilor și nevoilor celor care învață.
 • să studieze subiecte de discuție legate de predarea limbii secundare migranților dintr-o perspectivă interculturală.
 • să creeze un program de activități, astfel încât să se dezvolte atitudini de coexistență, toleranță și respect.
 • Să promoveze dezvoltarea unor planuri de integrare socială de către instituțiile noastre. Să susțină elaborarea unui Proiect de Educație Interculturală.
 • Să le furnizeze profesorilor din domeniu materialele didactice de bază necesare pentru întâmpinarea și lucrul cu persoane aparținând unor minorități, luând în considerare diversitatea lor.
 • Să faciliteze accesul imigranților și persoanelor defavorizate la noile tehnologii ( Digital divide)
 • Să încurajeze dezvoltarea unor viitoare proiecte de colaborare între diferite instituții care au participat în aceste proiecte.

Citiți mai multe despre proiect la: http://www.abriendopuertas.eu/puenteentremayores/proyecto.htm