Educație interculturală

O perspectivă interculturală asupra cetăţeniei democratice: provocările educaţiei non-formale

În cadrul proiectului SOCRATES – GRUNDTVIG coordonat de către Tallaght (Irlanda) a fost organizat un seminar, la Bucureşti, în ianuarie 2004. Acest proiect a fost implementat de către Institutul Intercultural Timişoara, în colaborare cu organizaţii din Spania şi Bulgaria, Consiliul Europei şi UNESCO. La eveniment au participat reprezentanţi ai unor instituţii publice importante, inclusiv Ministerul Educaţiei, Departamentul pentru relaţii interetnice, Agenţia de tineret, Institutul Ştiinţelor educaţionale, Oficiul de informaţii din Bucureşti al Consiliului Europei, precum şi reprezentanţii unor ong-uri active din România.

Seminarul a avut două obiective principale:  

  • Prezentarea rezultatelor proiectului  Grundtvig „Către cetăţenie democratică prin învăţare non-formală” , cu scopul de a impulsiona dezvoltarea activităţilor de educaţie non-formală care contribuie la cetăţenia activă şi care au integrată o perspectivă interculturală;
  • să exploreze posibilitatea conceperii unei reţele naţionale de ong-uri şi instituţii care promovează o abordare interculturală a educaţiei pentru cetăţenie democratică.

Printr-un proces de cercetare participativă, proiectul a ţintit să descopere procesul de învăţare specific activităţilor pentru cetăţenie democratică asociate cu proiectele de educaţie non-formală, care întăreşte cetăţenia activă. Partenerii din cele patru locaţii de desfăşurare ale proiectului  (România, Irlanda, Spania şi Bulgaria) au evaluat metodele specifice, instrumentele, mecanismele şi dinamica din cadrul educaţiei non-formale care contribuie la o bună învăţare şi, prin urmare, întăresc cetăţenia. În acest cadru, au mai fost analizate încă două proiecte ale IIT pe baza metodologiei de cercetare participativă:

  • Împreună cu romii din Banat, care a urmărit o dezvoltare locală sustenabilă şi a implicat tinerii de etnie romă şi nu numai, în identificarea şi rezolvarea problemelor cu scopul dezvoltării regiunii.

  • Reţeaua Banat  pentru educaţie pentru cetăţenie interculturală, care a propus abordarea învăţării despre cetăţenie printr-un program de educaţie non-formală sub forma unor tabere de vară pentru tineri, organizate în zona multietnică Banat ( au fost organizate în regiuni din România, Ungaria şi Serbia).