Migrație

NICER – O nouă abordare pentru integrarea refugiaților la nivel local

Obiectivul proiectului a fost de a elabora o abordare nouă pentru integrarea refugiaților la nivel local și de a promova un sentiment mai mare de respect față de refugiați, începând cu tinerii și prin integrarea lor culturală și locală, inclusiv prin conștientizarea în rândul populației locale.

Proiectul și-a propus și a atins următoarele obiective:

  • Identificarea, dezvoltarea, testarea și evaluarea unei abordări inovatoare în vederea integrării, inclusiv interacțiunea activă între refugiați și populația locală în comunitățile gazdă: să construim împreuna un proiect comun.
  • Încurajarea unei participări mai puternice și mai active a tinerilor refugiați în viață culturală a comunității gazdă.
  • Consolidarea contactelor între refugiați și non-refugiați.
  • Dezvoltarea în rândul tinerilor refugiați a capacității de a comunica cu comunitatea locală și de a deveni o parte integrată din aceasta. Facilitarea studierii dificultăților pe care le întâmpină refugiații printr-un dialog cultural la nivel local precum și prin ateliere interculturale care aduc împreună refugiații și non-refugiații.
  • Schimbarea unor mentalități și a opiniei societății civile față de refugiați, în special în rândul tinerilor, prin utilizarea de noi instrumente de sensibilizare a opiniei publice.
  • Identificarea și promovarea bunelor practici insistând pe integrarea locală a refugiaților în Europa.

Puteți citi mai multe despre proiect la: http://nicerproject.eu/en/.