Educație interculturală

NEWTECH – Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare în educaţia interculturală

În perioada 2001 – 2004, IIT a coordonat implementarea unui proiect centrat pe utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (ICT) în educaţia interculturală.  Proiectul şi-a propus conceperea, experimentarea şi adaptarea unei noi metodologii de educaţie interculturală bazată pe utilizarea ICT; crearea, evaluarea şi diseminarea unor unelte pedagogice pentru formarea iniţială a profesorilor în educaţia interculturală, bazate pe metodologia creată în proiect.

Primii paşi ai proiectului au fost dedicaţi analizării practicilor curente de utilizare a ICT în educaţia interculturală şi pentru colectarea studiilor de caz relevante.  Această cercetare a stat la baza elaborării unei metodologii adecvate şi, în plus, a uneltelor pedagogice pentru educaţia interculturală pe baza utilizării ICT. Metodologia s-a bazat pe principiile teoretice ale constructivismului interactiv şi propune realizarea unor activităţi educaţionale care integrează perspectiva culturală şi utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare.

Au fost create două unelte pedagogice online pentru a facilita procesul prin care două, trei sau patru clase de la şcoli diferite au urmat o metodologie în 14 paşi în jurul unui subiect comun (precum: oraşul meu, regiunea mea, istorie, etc.). Elevii au explorat şi au făcut schimb de informaţii referitor la ce au descoperit şi ce au învăţat din această experienţă.

Dimensiunea interculturală a fost prezentă la două niveluri ale metodologiei NEWTECH. În primul rând, subiectele abordate au reflectat diversitatea comunităţii şi regiunii unde erau situate şcolile. În al doilea rând, parteneriatele au stimulat reflecţia asupra diferenţelor şi similitudinilor în abordarea unui subiect în diverse contexte.

În august 2004 a fost organizat un eveniment de sfârşit al proiectului, la Timişoara: o conferinţă internaţională despre utilizarea ICT în educaţia interculturală. Au participat reprezentanţi de la organizaţiile partenere, precum şi specialişti de la instituţii din România şi Europa.

Parteneri:

Institutul Intercultural Timişoara, România (coordonator)

University of Glasgow, Scoţia

Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon, Louvain la Neuve, Belgia

Universitatea de Vest Timişoara, România

Universitatea Politehnică din Timişoara, România

Două şcoli din fiecare din cele 3 ţări partenere.