Educație interculturală

Mozaicul tinerilor bănățeni

Acest proiect a adus împreună 50 de tineri din 10 grupuri etnice diferite din regiunea Banat, care au călătorit în perioada 26 august – 5 septembrie 2005 prin următoarele țări: România, Ucraina, Slovacia, Austria, Ungaria, Croația, Serbia și Bulgaria. Scopul proiectului a fost să sprijine tinerii în procesul de descoperire a patrimoniului cultural al minorităților din Banat și de reflecție asupra coexistenței diferitelor grupuri etnice în regiune.

Participanții au avut șansa de a vizita țările vecine asociate cu naționalitatea participanților și de a prezenta mozaicul cultural al Banatului în mod interactiv, prin evenimente organizate în diferite orașe din țările vizitate. Aceste prezentări s-au bazat pe metode ale animației sociale.

Principalele obiective ale proiectului au fost:

  • Dezvoltarea unei mai bune înțelegeri între minoritățile din Banat, pe de o parte, și între minorități și majoritate, pe de altă parte;
  • Promovarea diversității etnice, culturale, lingvistice și religioase a Banatului la nivel național și internațional, precum și a tradițiilor sale interculturale, și mai ales a tradiției de coabitare interetnică și interreligioasă;
  • Crearea unui cadru în care tineri aparținând unor grupuri etnice diferite să colaboreze, să se cunoască pe ei înșiși și pe ceilalți;
  • Cunoașterea principalelor aspecte ale patrimoniului cultural al minorităților din Banat și al Banatului în general, ca regiune de coabitare și colaborare interetnică;
  • Prezentarea acestui patrimoniu și a rezultatelor proiectului la nivel local, național și internațional, cu scopul de a informa politicile publice, societatea civilă și mediul academic în ceea ce privește relațiile interetnic.

Proiectul a fost implementat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu: Parlamentul Civic din Vârșeț, Serbia; Liga Pro Europa Satu Mare, România; și Asociația pentru Promovarea Educației și Culturii Uzhhorod, Ucraina.

O prezentare a acestui proiect este disponibilă aici.