Proiecte

Modele de bune practici în domeniul incluziunii sociale

Obiectivul principal al acestui proiect a fost dezvoltarea economiei sociale în România, ca instrument de promovare a incluziunii sociale și a cetățeniei active. Proiectul a început de la premisa că economia socială are un impact important în promovarea incluziunii sociale prin crearea de locuri de muncă, creșterea autonomiei persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, creșterea coeziunii sociale la nivel local și promovarea cetățeniei active. Proiectul a fost implementat în următoarele orașe: Arad, Bucureşti, Cluj‐Napoca, Odorheiul Secuiesc, Oradea, Sibiu, Iaşi și Timişoara.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea incluziunii sociale prin promovarea modelelor transnaționale de bune practici în domeniul economiei sociale și solidare.

Obiective specifice:

  • creștere de 70% a capacității membrilor parteneriatului transnațional de a colabora în vederea inițierii și dezvoltării de proiecte inovatoare în domeniul incluziunii sociale, prin crearea de parteneriate cu actorii europeni, pe parcursul a 36 de luni de la proiect;
  • îmbunătățire cu 60% a cunoștințelor legate de metodele de bune practici implementate la nivel European în domeniul incluziunii sociale, cu accent special pe economia socială și solidară, pe parcursul a 32 de luni de proiect;
  • dezvoltare de 80% a competențelor și abilităților specifice în rândul a 160 membri ai parteneriatului transnațional legata de măsurile de dezvoltare de proiecte inovatoare în domeniul incluziunii sociale, centrata pe economia socială și solidară, pe parcursul a 20 de luni de proiect.

Rezultatele principale:

  • Platformă Europeană pentru promovarea transferului de competențe în domeniul incluziunii sociale, axata pe economia socială și de solidaritate;
  • Un document cadru care prezintă recomandări privind potențialul de dezvoltare al economiei sociale și solidare în România și posibilele scenarii de dezvoltare și un ghid adaptat de bune practici în domeniul incluziunii sociale, centrat pe economia socială și solidară;
  • 8 grupuri de inițiativă locală, formate din cel puțin 160 de actori, care au devenit membri ai parteneriatului transnațional;
  • Un curriculum de formare “metode practice de intervenție în domeniul incluziunii sociale” și cel puțin 160 de membri ai parteneriatului transnațional instruiți  pentru a pune în aplicare proiecte inovatoare în domeniul economiei sociale și solidare;
  • Schimburi de experiență complexe în cadrul parteneriatului;
  • Susținere în elaborarea și implementarea a 8 proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale, axate pe economia socială și solidară.

Durata: Iulie 2010 – Iunie 2013

Parteneri:

Asociația CRIES- Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare (coordonator)

Platforma Europeană IRIS

Institutul Intercultural Timișoara

APEL Service Integra România.