Migrație

Migrant în România

În 2009, IIT a demarat o serie de activități cu scopul de a sprijini integrarea și participarea civică a migranților. Aceste activități au fost realizate în cadrul unor proiecte cofinanțate prin Fondul European pentru Integrarea Resortisanților Țărilor Terțe, gestionat în România de Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului de Interne.

Principalul scop al proiectelor a fost să contribuie la promovarea coeziunii și integrării, pe baza principiilor unei democrații incluzive participative, să îmbunătățească procesul de consultare și participarea civică a migranților. A fost dezvoltat un mecanism de consultare între migranți, instituții publice și organizațiile societății civile.

Obiective specifice:

1.    Dezvoltarea unor relații pozitive și reducerea distanței sociale dintre instituții și migranți;

2.    Dezvoltarea unui cadru organizat și adaptat cultural pentru comunicarea dintre migranți și autoritățile publice ;

3.    Furnizarea de informații cu privire la oportunitățile de integrare accesibile prin intermediul unor surse variate;

4.    Dezvoltarea unui dialog real și semnificativ între migranți și populația locală, respectiv autoritățile locale;

5.    Crearea unor oportunităţi de promovare a specificului cultural al comunităţilor de migranţi şi recunoaşterea existenţei acestora în rândul societăţii;

6.    Formarea de multiplicatori și persoane resursă în comunitate care să reprezinte cu succes „vocea” migranţilor în dialog cu autorităţile şi cu societatea civilă;

7.    Dezvoltarea capacității organizațiilor de migranți să participe la viaţa socială, culturală şi comunitară;

8.    Sensibilizarea mass-mediei cu privire la fenomenul migraţiei şi formarea jurnaliştilor în scopul transmiterii de informaţii relevante şi ne-stereotipe.

Proiectele au fost implementate în Timișoara, Iași, Constanța, Cluj‐Napoca și București.

Activități și rezultate

Site-ul Migrant în Romania: www.migrant.ro – o platformă pentru comunicare, informare şi consultare, conținând informații de interes pentru migranţi: știri, informaţii cu privire la situaţia migranţilor în România şi evenimentele organizate de către şi pentru migranţi. Site-ul conţine şi un forum de discuţii deschis publicului.

Revista Migrant în România este o revistă trimestrială care și-a propus atât să informeze publicul larg despre fenomenul migraţiei, cât şi să ofere migranţilor informaţii utile care să îi încurajeze și să-i sprijine în eforturile de integrare. Revista în format electronic este disponibilă și la www.migrant.ro. Fiecare număr al revistei este însoțit și de suplementul „Accent Basarabean”.

Reţeaua de mediatori interculturali – 22 de persoane din Timişoara, Cluj, Iaşi, Constanța şi Bucureşti au rolul de mediatori pentru a asigura un contact mai deschis între membrii comunităţilor de migranţi şi autorităţile publice, respectiv societatea civilă. Mediatorii, care au fost formați în comunicare interculturală, acţionează ca un liant, reprezentând în acelaşi timp „vocea” comunităţilor de migranți şi „traducerea” informaţiilor şi a legislaţiei relevante pentru membrii comunităţii.

Seminarii locale de consultare cu migranţi au fost organizate trimestrial în cele 5 oraşe ale proiectului. Temele de discuţie au fost stabilite de grupul local de iniţiativă, în funcţie de interesele și nevoile comunităţilor de migranţi din localitatea respectivă. Scopul acestor seminarii a fost să creeze spațiul pentru o comunicare deschisă a problemelor şi nevoilor migranţilor şi pentru sprijinirea migranților în procesul de integrare. Rapoartele acestor seminarii sunt disponibile pe www.migrant.ro. Problemele discutate în cadrul acestor seminarii şi sugestiile propuse au servit ca bază pentru o serie de propuneri de politici publice care au fost înaintate autorităţilor competente în domeniu.

În fiecare an au fost organizate și conferințe naționale cu comunitățile de migranți. Aceste conferințe au oferit ocazia actorilor locali și naționali din domeniul migrației, migranților, mediatorilor interculturali, reprezentanților societății civile să împărtășească experiențe și să învețe unii de la alții, să disemineze idei, să identifice soluții și strategii pentru integrarea cu succes a migranţilor în România

Cursuri de formare pentru jurnaliști pe tema sensibilității interculturale și deconstruirea stereotipurile, pentru a asigura o mai bună reprezentare a migranților în mass-media și pentru ca jurnaliştii să aibă o mai bună înţelegere a fenomenului migraţiei şi să evite prezentarea stereotipurilor în materialele pe care le produc

Parteneri:

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Integrare Socială Bucureşti

Centrul pentru Resurse Civice Constanţa

 Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului – Filiala Cluj

Mai multe detalii despre proiectele noastre destinate integrării migranților pot fi găsite la www.migrant.ro.