Migrație

Mediatori migranţi pentru oraşe interculturale

Acest proiect de mobilitate a fost finanţat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus + şi s-a axat pe  schimbul de bune practici în domeniul medierii interculturale. Scopul proiectului a fost să sprijine procesul integrării migranţilor în România. A fost atins prin dezvoltarea capacităţii şi a competenţelor mediatorilor interculturali din reţeaua naţională, creată cu patru ani înainte, împreună cu o echipă de formatori din domeniul educaţiei adulţilor. Astfel, la sfârşitul anului 2015 (Noiembrie-Decembrie), o echipă de 20 de persoane – mediatori şi formatori – a participat la un curs de 5 zile în Imola, Italia, pe subiectul medierii interculturale şi a vizitat mai multe organizaţii din această zonă, active în domeniul integrării migranţilor.

Activitatea a avut următoarele obiective pentru cei 20 de participanţi:

  • Creşterea capacităţii de a implementa cu succes programe de mediere culturală;
  • Cunoaşterea modelului de mediere interculturală din Italia;
  • Cunoaşterea programului Oraşe interculturale;
  • Dobândirea încrederii în capacitatea lor de a avea un impact pozitiv în comunitate;
  • Stimularea inspiraţiei şi a entuziasmului referitor la activitatea lor ca mediatori interculturali, respectiv formatori în educaţia adulţilor;
  • Dobândirea de competenţe interculturale;
  • Formarea de abilităţi de transmitere a cunoştinţelor asimilate prin diferite metode de diseminare.

Proiectul a continuat în 2016, când formatorii au organizat întâlniri de diseminare în Timişoara, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa şi Iaşi. Aceste întâlniri au avut ca scop împărtăşirea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului de formare în medierea interculturală cu alte persoane interesate de subiectul integrării migranţilor (migranţi, organizaţii pentru migranţi, instituţii publice sau ONG-uri) şi promovarea programului Oraşe interculturale prin analizarea propriilor oraşe văzute din perspectiva interculturală.

Prin acest proiect s-a reuşit menţinerea activă a reţelei de mediatori interculturali din România şi dezvoltarea competenţelor profesionale a membrilor. Ca urmare, câţiva dintre mediatorii formaţi au fost contactaţi şi angajaţi de către ONG-uri care implementează proiecte de integrare a migranţilor. Acest fapt contribuie, pe termen mediu şi lung, atât la sustenabilitatea reţelei, cât şi la fluidizarea procesului de integrare a migranţilor şi continuarea activităţilor de consultare sprijinite de către organizaţia noastră.