Migrație

Limba română – Oportunitate pentru integrarea socială și culturală

În anul 2010, IIT, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara și Asociația DiversEtica din București, a implementat un proiect al cărui scop a fost îmbunătățirea cunoștințelor de limbă română și asigurarea unor sesiuni de orientăre culturală gratuite pentru migranți.

Proiectul a dezvoltat o metodologie și un set de materiale didactice pentru a permite îmbunătățirea calității cursurilor de limba română și a sesiunilor de orientare culturală pentru cetățenii străini cu drept de ședere în România. Pe baza acestora și în concordanță cu metodologia stabilită de Ministerul Educației, 100 de cetățeni străini au beneficiat de cursuri de limba română în București și Timișoara.

Obiectivele proiectului:

  • Realizarea unui pachet de materiale didactice tradiționale și multimedia pentru predarea/învățarea limbii române de către adulți și activități de orientare culturală în societatea românească.
  • Dezvoltarea abilităților de limbă română pentru 100 de migranți.
  • Îmbunătățirea cunoștințelor legate de mediul socio-cultural din Romania în rândul a 100 de migranți.

Principalele activități ale proiectului au fost:

  • Elaborarea unei metodologii și a unor materiale didactice care ar permite îmbunătățirea calității cursurilor de limbă română și de orientare culturală pentru migranți
  • Publicarea unui manual pentru cursurile de nivel începător de limbă română și de orientare culturală
  • Organizarea de cursuri de limbă română și orientare culturală pentru 100 de migranți în București și Timișoara.
  • Dezvoltarea unui site web pentru proiect, care să includă materiale didactice (atât tradiționale, cât și multimedia).

Procesul de elaborare a metodologiei și a materialelor didactice a început de la analiza unor experiențe europene relevante, bazate pe un parteneriat format din organizații din Spania și Franța, care oferă la rândul lor cursuri de limbă română și de orientare culturală, precum și pe baza unei colaborări cu Aline Gohard Radenkovic, specialistă în predarea limbilor străine dintr-o perspectivă interculturală. În continuarea acestui proiect, un alt proiect de amploare a fost implementat pentru a oferi cursuri de limbă română pentru 300 de adulți migranți în 9 orașe din România în anul 2011. Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile la: http://www.vorbitiromaneste.ro.