Educație interculturală

Kit de supravieţuire – Managementul proiectelor multilaterale în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii

Kit-ul de supravieţuire îşi propune să ofere sugestii specialiştilor din educaţie despre cum să planifice, să organizeze, să implementeze, să monitorizeze, să evalueze, să disemineze şi să susţină proiecte multilaterale în cadrul Programului Grundtvig, precum şi alte acţiuni ale Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. Această publicaţie se adresează, în special, coordonatorilor de proiecte cu puţină sau chiar fără experienţă în cooperarea europeană.

Deşi Kit-ul de supravieţuire  este conceput plecând de la contextul şi nevoile specifice ale proiectelor multilaterale, conţinutul său este relevant şi pentru alte tipuri de proiecte din cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, incluzând:

  • Reţelele, care au acelaşi mecanism de finanţare, dar pentru care există alte două publicaţii: Arta creării de reţele şi Pachetul de resurse pentru creatorii de reţele, care pot fi descărcate la adresa www.networks-in-education.eu 
  • Proiecte pentru parteneriate şi transferul de inovaţii, pentru care autorităţile de management sunt Agenţiile naţionale din fiecare ţară participantă
  • Proiecte transnaţionale din alte ţări ale UE, prin care se finanţează programe în educaţie, formare şi alte domenii adiacente

Puteţi să descărcaţi Kit-ul de supravieţuire aici:

ADD PDF Survival Kit_Publication

Durata proiectului: 1 Ianuarie 2009 – 30 Iunie 2010

Această publicaţie a fost concepută de către o echipă transnaţională de autori:

Eija Wilen – manager senior LLP de Program în cadrul CIMO, Agenţia Naţională pentru Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii,  Finlanda

Silvia Wiesinger – oficial senior din guvernul austriac responsabil pentru coordonarea şi dezvoltarea strategică a formării personalului din educaţie, Austria

Călin Rus – Director la Institutul Intercultural Timişoara, România

Vesa Purokuru este co-fondator şi expert senior la HUMAP, o companie care oferă formare, consultanţă şi asistenţă ICT, Finlanda

Ray Kirtley – University of Hull, Marea Britanie

Eerika Hedman – consultant la HUMAP, FinlandaHolger Bienzle – coordonatorul departamentului UE la Berater, Austria