Proiecte

KEYROMA – dezvoltarea competențelor-cheie legate de abilitățile sociale ale femeile rome, în vederea creșterii participării acestora în sectorul serviciilor

Principalul scop al proiectului KEYROMA a fost abordarea unei probleme foarte frecvente în rândul femeilor rome, respectiv lipsa integrării lor pe piața muncii, ca o consecință a educației precare. Partenerii din proiect au găsit modalități de combatere a acestei probleme larg răspândite, prin furnizarea de motivație, încurajări și contexte educaționale.

Principalele obiective ale proiectului au fost:

• îmbunătățirea integrării socio-economice a femeilor rome prin educația adulților;

• contribuirea la îmbunătățirea calității educației în rândul adulților prin furnizarea de informații adaptate, aplicabile unui grup țintă foarte specific;

• creșterea participării femeilor rome la educație, precum și a șanselor acestora pe piața muncii;

• stabilirea unui dialog direct cu grupul țintă și promovarea coeziunii sociale, a cetățeniei active și a împlinirii personale a femeilor participante.

Principalele rezultate ale proiectului au fost:

• elaborarea unei metodologii de evaluare a competențelor și de realizare de interviuri de către angajatorii din sectorul serviciilor;

• un studiu privind situația femeilor rome din punct de vedere al aptitudinilor și abilităților lor sociale;

• un manual despre cerințele pieței muncii din sectorul serviciilor în ceea ce privește competențele sociale și de comunicare;

• studii de caz (exemple de bune practici privind rezultatele modulelor de învățare);

• un modul de învățare.

Principalii beneficiari ai acestui proiect au fost:

• femeile rome;

• asociații, organizații și alte entități care lucrează cu romi;

• furnizori de formare vocațională, cadre didactice și personal non-didactic, organizații locale, asociații, autorități publice și ONG-uri interesate de subiectul incluziunii sociale și economice a romilor și accesul romilor la educație;

• angajatorii din sectorul serviciilor;

• organizații care lucrează cu grupuri defavorizate (migranți, persoane cu dizabilități etc.) care doresc să adapteze metodologia KEYROMA în munca lor.

Țările partenere

Spania, Republica Cehă, România, Bulgaria, Belgia.

Durata proiectului:

Ianuarie 2012 – ianuarie 2014.