Proiecte

ISOLAT – Să rupem frontierele !

Acest proiect Erasmus+ a fost coordonat de Centre du Theatre de l’Opprime Augusto Boal din Paris și a avut scopul de a promova teatrul forum ca metodă de învățare non-formală, dar și de intervenție socială. Promovând și dezvoltând această metodă, proiectul a susținut valori precum egalitatea, coeziunea socială și cetățenia pro-activă, deoarece a contribuit la dezvoltarea de competențe în domeniul educațional și socio-educațional în vederea dobândirii și consolidării acestor valori.

Proiectul a fost implementat printr-un parteneriat format din organizații din Franța, Italia, România, Portugalia și Palestina și s-a derulat între februarie 2015 și mai 2016.

În perioada aprilie-mai 2015, membrii echipei de proiect au participat la o sesiune de formare pentru implementarea metodei teatru forum, organizată în Madeira. Acest curs de  inițiere a fost urmat de o sesiune ce a avut loc în Genova, Italia, al cărei scop a fost dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților în legătură cu teatrul forum. Cele două sesiuni de formare au fost realizate de organizația coordonatoare a proiectului, Centre du Theatre de l’Opprime Augusto Boal Paris, care are o experiență de peste 20 de ani în promovarea și dezvoltarea acestei metode.

În urma participării la aceste sesiuni de formare, fiecare partener a lucrat cu tineri din comunitățile lor pentru a crea o piesă de teatru forum pe o temă de interes pentru tinerii participanți.

IIT a lucrat cu 5 elevi de liceu și, pe data de 25 octombrie 2015, două piese au avut premiera pe scena Teatrului Maghiar din Timișoara. Temele alese au fost violența în școli și discriminarea. Tinerii participanți au fost foarte entuziasmați de implicarea lor în elaborarea pieselor, care au fost foarte bine primite de publicul prezent la spectacol. Din acest motiv, IIT a scris un alt proiect depus ulterior la Primăria Timișoara, cu scopul de a promova aceste spectacole în diferite școli din Timișoara și această metodă de învățare și intervenție. Astfel, a rezultat proiectul „Acționează!”