Anunțuri

Invitație la lansarea proiectului „Cultura democratică, un proiect al comunității”

Marți, 5 octombrie 2021, ora 18:00

https://zoom.us/j/94331907012

Institutul Intercultural Timișoara vă invită la lansarea proiectului „Cultura democratică, un proiect al comunității”, care se derulează în perioada 1 august 2021 – 31 martie 2023 și urmărește dezvoltarea unor grupuri civice locale care să sprijine școlile din județele Alba, Argeș, Botoșani, Buzău, Gorj, Hunedoara, Maramureș și Vâlcea în demersul de dezvoltare a competențelor pentru cultură democratică ale elevilor.

Grupuri de profesori și cetățeni voluntari vor fi pregătite pentru a implementa metodologia inovativă de educație civică „Proiect: Cetățeanul”. Aceste grupuri vor activa pe o perioadă de 2 ani școlari în cadrul proiectului, și pe perioadă nedeterminată după finalizarea acestuia, ținând cont și de faptul că metoda „Proiect: Cetățeanul” este recomandata de Ministerul Educației în programa de Educație pentru cetățenie democratică.

Activitățile elevilor sprijiniți de grupurile civice locale, derulate pe perioade de 3-4 luni, se vor concretiza într-o serie de propuneri de politici publice înaintate autorităților locale. În plus, elevii vor participa la consultări cu factori de decizie la nivel local și județean.

O inițiativă de media literacy și o campanie de conștientizare a importanței implicării civice vor sprijini elevii în proiectele lor locale, dar vor avea și rolul de a sensibiliza publicul larg cu privire la această tema și de a promova proiectele elevilor în rândul altor elevi, al tinerilor și al adulților.

Detalii despre acest proiect vor fi oferite marți 5 octombrie, ora 18:00 pe Zoom: https://zoom.us/j/94331907012

De asemenea, în cadrul acestui eveniment, profesorii care predau educație pentru cetățenie democratică vor fi informați despre modul de funcționare a platformei de sprijin www.prof.cetateanul.intercultural.ro, care va fi folosită în cadrul proiectului.

Proiect derulat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare (ASCED) din Râmnicu Sărat și cu Academia pentru Drepturile Omului din Oslo, Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a promova cultura democratică în zone cu societate civilă mai puțin activă, pe baza parteneriatului între grupuri civice locale și scoli.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice , a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Anunțuri