Educație interculturală

INTERtool – Competenţe interculturale pentru managerii şi echipele de proiecte europene

Proiectul INTERtool a vizat creşterea competenţelor interculturale ale managerilor şi echipelor de proiecte europene din domeniul educaţiei adulţilor, necesare pentru cooperarea transnaţională de succes . Accentul s-a pus predominant pe dimensiunea virtuală.

În acest scop, în cadrul proiectului au fost dezvoltate, testate şi diseminate o publicaţie de tip ghid, un curs de formare de tip faţă-în-faţă şi o metodă de training virtual, toate acestea sprijinind persoanele implicate în proiectele UE prin:

  • Reconcilierea diferitelor forme de comunicare, stiluri de lucru şi valori implicate în proiectele europene;
  • Facilitarea moderării eficiente cu scopul rezolvării problemelor din timpul procesului de implementare a proiectelor,  luând în considerare aspectele emoţionale ale comunicării interculturale;
  • Organizarea comunicării interculturale în medii virtuale;
  • Facilitarea, în principal prin mijloace virtuale, unui proces eficient de formare a echipei interculturale;
  • Asigurarea egalităţii în parteneriat, în ciuda diferenţelor, spre exemplu în domeniul abilităţilor lingvistice sau al valorilor culturale.

Durata proiectului: 2006-2009

Parteneri:

DVV International (Coordonator), Germania https://www.dvv-international.de/en/

Berater, Austria http://www.dieberater.com

Institutul Intercultural Timişoara, România www.intercultural.ro

Centro Scambi e Dinamiche Interculturali, Italia http://www.xena.it

Teaching and Learning Challenges, Marea Britanie

Humap, Finlanda https://www.humap.com/en/

Swiss Federation for Adult Learning, Elveţia http://www.alice.ch/en/