Migrație

Integrare și coeziune socială pentru resortisanții țărilor terțe

Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea unui mecanism de consultare cu comunitățile de resortisanți din țările terțe, continuând în mod direct să asigure o comunicare continuă și eficace între autoritățile municipale locale și naționale, societatea civilă locală și cetățenii din țări ce nu sunt membre UE, având drept de ședere în România.

Obiective:

 • Crearea unui Centru Național de Contact pentru comunitățile de resortisanți din țările terțe în România;
 • Crearea unei baze de date cu comunitățile RTT la nivel național;
 • Crearea a 5 grupuri locale de lucru pentru integrare în București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara;
 • Crearea unor grupuri de lucru tematice la nivel național cu reprezentanți din diferite regiuni ale țării, centrate pe subiecte precum legislație, educație, cultură, protecție socială, etc.;
 • Dezvoltarea unui site adresat comunităților de RTT;
 • Elaborarea unei publicații cu informație de importanță pentru și despre comunitățile RTT și distribuirea sa în diferitele regiuni ale țării.

Rezultate:

 • Crearea unui centru național de contact pentru comunitățile de RTT;
 • Crearea unei baze de date cu cel puțin 500 de informații relevante;
 • Crearea a 5 grupuri locale de lucru pentru integrare în București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara;
 • Crearea și susținerea unor grupuri de lucru naționale și tematice care interacționează pe forumuri și în cadrul unui seminar, propunând soluții la problemele a căror rezolvare necesită intervenția unor instituții naționale;
 • Crearea unui site cu informații relevante în legătură cu integrarea RTT (www.migrant.ro);
 • Elaborarea și distribuția a 5 numere ale unei reviste editate în 2000 de copii, distribuite la nivel național și disponibile online.

Proiectul a fost dezvoltat la nivel național, cu activități locale în Timișoara, Iași, Constanța, Cluj-Napoca și București.