Educație interculturală

Instrumente pentru educație interculturală

Scopul acestui proiect a fost să reunească diferite experiențe și competențe pentru a realiza un schimb de bune practici, testa metodologii și materiale didactice elaborate în diferite contexte și dezvolta noi materiale didactice. Principala metodologie s-a bazat pe utilizarea de instrumente audio-vizuale.  

Educația interculturală este mai mult decât o disciplină de studiu, este o abordare transversală care poate fi inclusă în diferite niveluri și contexte educaționale: de la învățarea limbilor străine și alte discipline școlare la programe pentru combaterea rasismului pentru copii și tineri, în contexte formale și non-formale, precum și în educația pentru cetățenie democratică sau activități de educație a adulților și cursuri de formare profesională pentru cei care vin în contact cu persoane aparținând unor culturi diferite.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost profesori care predau la diferite niveluri și clase, profesioniști din domeniul educației, personal didactic, formatori etc.; beneficiarii indirecți au fost elevi, studenți, tineri și adulți.

Produsul final al proiectului a fost un DVD, o bază de date și un instrument metodologic pentru profesori, asistenți sociali și experți. DVD-ul conține activități interculturale care pot fi folosite în diferite contexte educaționale: materiale descriptive în format text (care includ și chestionare și grile de evaluare), materiale vizuale și video. De asemenea, activitățile pot fi dezvoltate mai departe, astfel încât fiecare profesor/ formator poate să le adapteze la grupul țintă sau obiectivele urmărite. Materialele didactice sunt însoțite și de o descriere a felului în care au fost experimentate de parteneri cu grupurile lor țintă specifice.

Conținutul (sau conținutul parțial) al DVD-ului poate fi accesat aici:

DVD

Durata: 2006-2007

Parteneri:

Asociația Interculturală Grammelot, Napoli, Italia (coordonator)

Institutul Intercultural Timișoara, România ALES, San Sebastian, Spania