Cultură și cooperare transfrontalieră

InclusiveArt – Acces la cultură pentru copii şi tineri dezavantajați

Proiectul și-a propus ca printr-un parteneriat dinamic, format din două ONG-uri, o autoritate publică locală şi o instituție publică de cultură, să coaguleze și să pună în valoare potențialul creativ al regiunii. Proiectul a apelat la mijloacele oferite de cultură și artă pentru a crea contexte de integrare şi creştere creativă atât pentru comunitățile locale implicate cât şi pentru grupurile de artiști interesate.

Proiectul s-a adresar tinerilor creativi, absolvenți dar neangajați, în special tinerilor artişti, precum şi tinerilor şi copiilor dezavantajați, din zone urbane și rurale marginalizate, tinerilor şi copiilor romi, copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, copiilor, tinerilor şi adulților migranți, precum şi altor factori interesați din comunitate (profesori, învățători, directori de cămine culturale, bibliotecari etc.).

La începutul proiectului echipele de proiect ale fiecărui partener au fost angrenate într-un atelier comun de formare, pe teme de antreprenoriat creativ și animație socio-educativă. O serie de traininguri şi ateliere participative s-au adresar unui număr de 104 tineri creativi, tineri romi și reprezentanți din cele 12 comunități dezavantajate (8 din Timiș și Caraș-Severin și 4 din Zrenjanin și Kikinda) selectate în prealabil de echipele de proiect. Pentru activitatea lor în aceste comunități, tinerii artiști au avut la dispoziție resurse financiare pentru a implementa, pe durata câtorva săptămâni, câte o intervenție artistică împreună cu copii și tineri defavorizați din aceste comunități.

De asemenea au mai fost organizate pentru tinerii creativi activități de mentorat și mobilitate internațională, un atelier şi o expoziție de sculptură în teracotă la Kikinda şi o expoziție de artă vizuală „Pavilion Banat” organizată la Timișoara. Mai mult de 900 de copii din tot arealul au beneficiat de ateliere de citire și de spus poveşti şi 200 de copii din Zrenjanin și orașele partenere au participat la evenimentul „Jocuri fără frontiere”. Nu în ultimul rând, un grup de 60 de copii și adulți migranți au primit un pașaport cultural care le-a facilitat accesul la 3 evenimente culturale, astfel încât să cunoască și să înțeleagă mai bine mediul în care trăiesc.

Ca o continuitate a proiectului Poles of Cultures, un grup de activități au fost dedicate analizei și evaluării documentelor de politică culturală publică din perspectiva facilităților pentru incluziunea socială și culturală a copiilor și tinerilor din grupurile defavorizate. O conferință și un eveniment de identificare de parteneri pentru proiecte viitoare (matching event) au încheiat proiectul InclusiveArt.

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

Parteneri:

Institutul Intercultural Timişoara

Asociația Nevo Parudimos (Reşița)

Primăria oraşului Zrenjanin (Serbia)

Centrul pentru Arte Frumoase şi Aplicate Terra (Kikinda, Serbia).

Puteți citi descrierea proiectului de pe site-ul Comisiei Europene aici: https://keep.eu/projects/18373/.

Filmul de promovare a proiectului este disponibil la acest link.

Site-ul dedicat proiectului este disponibil aici: https://inclusiveart.intercultural.ro/en/home/.

Fotografii din timpul derulării proiectului sunt disponibile și aici: https://www.facebook.com/InclusiveArtEU/.