Educație interculturală

EURROM – Integrarea culturii rome în educaţie, în activităţi curriculare şi extra-curriculare

Proiectul EURROM a vizat integrarea culturii rome în procesul educaţional din şcoli şi a fost implementat în parteneriat cu organizaţii din 4 ţări: România, Franţa, Spania şi Slovacia.

Proiectul s-a desfăşurat în trei faze cu durata de câte un an:

  1. Cercetare de teren şi explorarea mediului local (interviuri cu localnici, istorie orală, analiza arhivelor şi a simbolurilor locale) şi conceperea unui program educaţional în jurul acestor activităţi.
  2. Pe baza informaţiilor colectate în prima etapă, un grup de experţi a dezvoltat o metodologie şi un curriculum care permite implementarea obiectivelor ţintite la clasă.
  3. Conceperea şi implementarea unui program de formare pentru profesori, parte dintr-o reţea internaţională de programe de formare pentru profesori şi mediatori,  precum şi un program de conştientizare adresat familiilor din comunitatea romă.

Beneficiarii acestui proiect au fost copiii romi şi familiile acestora, profesorii, mediatorii şi personalul implicat în educaţie, precum şi membrii organizaţiilor interesate de subiectul proiectului.  

A fost creată şi o reţea internaţională cu un număr de 20 de şcoli frecventate de copii de etnie romă. Totodată, a fost conceput şi un ghid metodologic care este disponibil atât în format tipărit, cât şi online.

Versiunea electronică a ghidului în limba română este disponibilă aici:

EURROM – Ghid metodologic pentru cadrele didactice care lucreaza cu copii romi

Ca activitate de follow-up a acestui proiect, IIT a coordonat un alt proiect european COMENIUS intitulat NEWTECH, pe subiectul utilizării internetului în educaţia interculturală.