Educație interculturală

EUROPEP – Politici educaţionale prioritare în Europa

În cadrul proiectului EUROPEP a fost realizat un studiu comparativ privind politicile educaţionale prioritare în opt ţări europene, selectate pe baza diversităţii sistemului lor educaţional: Marea Britanie, Belgia, Franţa, Grecia, Portugalia, Cehia, România şi Suedia.

Cercetătorii implicaţi în acest studiu au definit politicile educaţionale prioritare drept „politici care adresează dezavantajele educaţionale prin programe şi mecanisme centrate pe criterii precum dezavantajele socio-economice, criterii etnice, criterii lingvistice sau religioase, criterii geografice etc.” Studiul s-a centrat în principal pe acţiunile împotriva inegalităţilor, excluziunii, renunţării la şcoală, precum şi pe eficienţa şi echitatea politicilor publice.

Aceste subiecte au fost abordate ţinând cont de diferenţele dintre contextele naţionale, precum şi varietatea disciplinelor (sociologie, psihologie, pedagogie, statistică etc.). Această diversitate a conferit o importantă valoare adăugată cercetării.

Unul din rezultatele proiectului a fost şi publicarea a două cărţi. Primul volum este disponibil atât în engleză, cât şi în franceză:

Politici educaţionale şi inegalităţi în Europa

Engleză

M. Demeuse, D. Frandji, D. Greger, J. Rochex (Eds.)

Franceză               

Marc DemeuseDaniel FrandjiDavid Greger et Jean-Yves Rochex (dir.)

Cel de-al doilea volum este disponibil în franceză:

Marc Demeuse, Daniel Frandji, David Greger, Jean-Yves Rochex

Durata proiectului: 01.01.2007 – 30.11.2008

Partneri – listă incompletă

Centre Alain Savary-INRP, Franţa (coordonator)

Université de Mons Hainaut, Belgia

Charles University of Prague, Cehia

Université Paris VIII, Saint Denis, Franţa

Institutul Intercultural Timişoara, România

Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Universidade do Porto, Portugalia