Proiecte

Eu sunt Rom: Schimbăm mentalităţi

Acest proiect a fost implementat în parteneriat cu 9 organizaţii convinse de importanţa covârşitoare a eliminării stereotipurilor la adresa comunităţii rome şi dispuse să acţioneze şi să implementeze campanii pe plan local.

Proiectul a avut ca obiective:

  • să crească know-how-ul şi capacitatea actorilor locali implicaţi în activităţi de anti-discriminare a persoanelor de etnie romă şi a copiilor de etnie romă, în special;
  • implementarea unor campanii locale/regionale de eliminare a stereotipurilor
  • evidenţierea bunelor practici printr-un program de schimb transnaţional.

Unul dintre elementele cheie ale proiectului a fost  Grupul Local de Acţiune (GLA) creat de fiecare partener EU SUNT ROM.  Acest mic grup a fost responsabil pentru dezvoltarea campaniei locale şi a unei reţele de actori cheie şi organizaţii care lucrează în teritoriu pe probleme legate de relaţia cu romii. În GLA au fost trei tipuri de membrii:

  • Membrii foarte bine „conectaţi”: care aveau contacte extinse (profesionale şi sociale). Aceste persoane erau conectate la diferite nişe şi sub-culturi şi erau „activişti” în domeniu.
  • Membrii care aveau „cunoştinţe”, care erau surse de informaţii. Aceştia erau cercetători, factori de decizie privind politicile publice etc.
  • Membrii cu abilităţi de comunicare. Aceste persoane aveau abilităţi de convingere şi de răspândire a mesajului, fiind din domenii precum media, arte etc.

Fiecare GLA a fost condus de către un coordonator responsabil pentru implementarea la nivel local a planului de acţiune agreat. Activitatea fiecărui GLA a fost sprijinită printr-un program online de activităţi care a continuat munca depusă în cadrul programului de schimb transnaţional.

Primul workshop transnaţional, găzduit de Primăria Sintra între 26-29 Septembrie 2011, a fost un eveniment de creştere a capacităţii participanţilor şi a avut ca temă “Dezvoltarea campaniilor locale de schimbare a stereotipurilor negative”. Workshop-ul s-a axat pe probleme privind drepturile persoanelor de etnie romă şi a vizat împuternicirea participanţilor pentru a acţiona local prin creşterea cunoştinţelor privind legislaţia şi politicile relevante ale UE şi prin contribuirea la strategia lor locală cu materiale relevante şi o metodologie clară, înainte de schiţarea planurilor de acţiune.

Cel de-al doilea workshop transnaţional, găzduit de Institutul Intercultural Timişoara între 22-25 Mai 2012, a reunit delegaţi din GLA, precum şi experţi internaţionali  în relaţia cu persoanele de etnie romă şi în implementarea de campanii. S-a centrat pe schimbul de bune practici şi pe conceperea Planurilor de Acţiune Locală.

Aici puteţi să aflaţi mai multe despre proiect: http://www.ludenet.org/projects/i-am-roma