Migrație

Educație non-formală și învățare online pentru incluziune (NEELI)

Proiectul a urmărit să abordeze o serie de probleme și nevoi din societate, precum participarea redusă în comunitate a tinerilor din familii de migranți, dificultatea motivației si implicării lor, lipsa de pregătire a lucrătorilor de tineret pentru a lucra cu tineri proveniți din familii de migranți, includerea principiilor interculturalității în lucrul cu tinerii din familii de migranți. În cadrul proiectului, aceste aspecte au fost abordate prin educație de la egal la egal, schimburi de bune practici și mobilități internaționale.

Scopurile și obiectivele concrete ale proiectului:

  1. Consolidarea capacității organizațiilor participante, înființarea unei rețele.
  2. Colectarea și diseminarea informațiilor legate de exemple de bună practică. Prin intermediul cercetărilor internaționale, partenerii din proiect au colectat cele mai relevante și folositoare bune practici în acest domeniu.
  3. Experți bine instruiți în domeniul activităților pentru tineret (adresate tinerilor migranți și refugiați). Au fost organizate activități de observare directă la locul de muncă (job shadowing), un seminar internațional și un curs pilot (formare de la egal la egal). Pe baza rezultatelor mobilității lucrătorilor de tineret și a seminarului internațional s-au dezvoltat materiale de training de tip e-learning pe tema integrării tinerilor migranți și învățarea interculturală.
  4. Promovarea educației non-formale în activități pentru tineret.
  5. Susținerea tinerilor din familii de migranți.
  6. Instruirea lucrătorilor de tineri care nu se ocupă cu migranți/refugiați.

Proiectul a fost finalizat în toamna anului 2018.