Proiecte

Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams)

În septembrie 2019 a început un proiectul Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams), finanțat prin programul Erasmus+ – KA204 – Strategic Partnerships for Adult Education. Parteneriatul proiectul este format din 4 organizații din 3 țări diferite: Media Actie Kuregem Stad (Belgia, coordonator), Institutul Intercultural Timișoara (România), Health and Social Development Foundation (Bulgaria) și All Digital AISBL (Belgia).

În cadrul acestui proiect, 60 de participanți adulți cu un nivel scăzut de educație din grupuri dezavantajate și practicieni din domeniul educației adulților din România, Bulgaria și Belgia au abordat subiecte legate de incluziune socială folosind metodologia „digital storytelling” (povești digitale): au avut prioritate acțiunile care sprijină părinții romi și promovează – în special prin abordări inovatoare și integrate – egalitatea, non-discriminarea și incluziunea socială a romilor prin educație digitală. Astfel, proiectul a avut scopul de a contribui la dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale și de a aborda discriminarea, segregarea, rasismul, bullying-ul sau violența în școli.

Principalele obiective ale proiectului au fost:

  • să creeze un impact prin învățare pentru părinți romi, dându-le șansa de a vorbi despre eforturile și obstacolele cu care se confruntă în procesul de educație;
  • să ofere oportunitatea/ dezvolte competențele părinților/mamelor de a vorbi despre segregarea în școli: practici de excluziune a copiilor romi în școli, abuzuri fizice, verbale sau de alt tip, alte comportamente umilitoare față de copiii romi la școală și să construiască legături cu sistemul de educație școlară;
  • să dezvolte un dialog și comunicare între părinți și școală cu un impact pozitiv asupra comportamentelor existente;
  • să faciliteze accesul părinților romi la educație pentru adulți și să le ofere oportunitatea de a-și găsi un loc de muncă, acest lucru nefiind posibil fără egalitatea de șanse și accesul complet al copiilor romi la un învățământ de masă de calitate;
  • să implementeze o nouă metodologie educațională cu părinți romi analfabeți/ cu un nivel scăzut de educație, folosind poveștile digitale, interacțiunea informală și învățarea de la egal la egal;
  • să identifice factorii cheie care duc la succesul sau eșecul activităților locale de integrare a romilor;
  • să dezvolte la nivel european o metodologie care poate fi folosită pentru a-i aduce pe părinții romi mai aproape de școala unde învață copiii lor, incluzând acest instrument de povestire digitală.

Acest proiect s-a bazat pe o metodologie digitală incluzivă și a stimulat participarea adulților cu un nivel scăzut de educație la școlarizarea copiilor lor. Astfel, povestirea digitală este folosită pentru a îmbunătăți relația copiilor și părinților romi cu școala astfel încât copiii să se simtă mai bine la școală, pentru a aborda o problemă a societății, cum ar fi abandonul școlar al copiilor romi, pentru a crea empatie în mediul școlar față de copiii romi cu scopul de a acționa pentru a produce schimbări și crea noi metode de a rezolva această problemă.

O poveste digitală este un filmuleț (între 1 și 3 minute), bazat pe imagini statice însoțite de voce, ceea ce permite povestitorului să-și exprime punctul de vedere despre o problemă din societate. În general este folosită ca o modalitate de a da adulților cu un nivel scăzut de educație oportunitatea și capacitatea de a-și face vocea auzită. Astfel, grupurile dezavantajate își regăsesc puterea și, în același timp, sunt invitate să participe la un proces de învățare pe tot parcursul vieții și de integrare.

Proiectul a fost implementat între septembrie 2019 și octombrie 2020.

La acest link puteți găsi câteva video-uri realizate de părinți romi prin metoda poveștii digitale: Povești digitale realizate de părinți romi.