Proiecte

Educaţie antreprenorială: un drum către succes

Proiectul a fost creat cu scopul de a promova excelenţa şi cunoaşterea în rândul tinerilor, precum şi pentru a le dezvolta competenţele antreprenoriale şi capacitatea de a înfrunta provocările societăţii, gândirea critică, inovarea şi cercetarea responsabilă.

Partenerii participanţi în proiect din Portugalia, România, Spania şi Bulgaria au resursele necesare pentru a menţine şi a crea o legătură între şcoli, asociaţiile de tineret, guvern şi sectorul de afaceri, cu scopul includerii persoanelor cu nevoi diferite şi oportunităţi reduse în programe de educaţie antreprenorială.  

Pe baza unui set de bune practici concepute de fiecare partener, a fost creată şi implementată o propunere pedagogică de educaţie antreprenorială.

Acest proiect a înglobat abordările educaţionale incluzive şi inovatoare din domeniul învăţării antreprenoriale, concentrându-se, în acelaşi timp, pe tineret şi angajare. Partenerii din proiect au promovat educaţia antreprenorială a tinerilor şi utilizarea noilor metodologii pentru a asigura succesul educaţional şi integrarea în societatea digitală. Proiectul este în concordanţă cu  Strategia Europa 2020  şi contribuie semnificativ la Strategia de tineret UE, prin promovarea educaţiei antreprenoriale sociale şi pentru mediu în rândul tinerilor; precum şi prin împuternicirea tinerilor prin întărirea autonomiei şi participării, inclusiv a e-participării, cetăţeniei active a tinerilor, incluziunii sociale a tuturor tinerilor, gândirii critice şi a alfabetizării digitale în rândul tinerilor şi cultivarea iniţiativei, în special în domeniul social.