Educație interculturală

Educaţia interculturală şi cetăţenia democratică în şcoli

Principiul major pe care se bazează activităţile noastre – abordarea integrată a educaţiei interculturale şi a cetăţeniei democratice – a inspirat o serie de activităţi desfăşurate începând cu primăvara 2002 în parteneriat cu British Council România. Scopul acestor acţiuni a fost de a integra educaţia interculturală şi cetăţenia democratică în şcoală, schimbând nu numai conţinutul şi modul de predare al activităţilor din afara şcolii, cât şi cultura organizaţională generală a şcolilor, inclusiv felul în care elevii sunt implicaţi în procesul de luare a deciziilor.

Obiective:

  • Inspirarea unui ethos al şcolii bazat pe participarea democratică, aprecierea diversităţii şi deschiderea către comunitate;
  • Promovarea educaţiei interculturale şi a cetăţeniei democratice prin participarea la activităţi curriculare şi extra-curriculare;
  • Dezvoltarea unor metode de predare interactive şi a unor materiale educaţionale noi, care pot servi pentru explorarea subiectelor legate de diversitate, cetăţenie şi drepturile omului.

În contextul acestui proiect, în faza iniţială, a fost creată o reţea de opt şcoli din Judeţul Timiş.  În 2003, proiectul a fost extins în Cluj şi Sălaj şi a implicat încă zece şcoli. Şcolile au fost foarte diverse şi situate în locaţii diferite – unele erau şcoli cu prestigiu, altele şcoli din sate mici. Activităţile educaţionale au implicat cele trei regiuni ale ţării, iar această diversitate a avut un efect pozitiv suplimentar.

Principalele activităţi au fost:

  • O evaluare a şcolilor implicate
  • Două sesiuni pentru profesorii şi directorii acestor şcoli
  • Crearea unei echipe multidisciplinare în fiecare şcoală
  • Elaborarea unor planuri de acţiune în şcoli, inclusiv aplicarea unor metode specifice în cadrul curriculumului obligatoriu, activităţi extra-curriculare activităţi realizate în parteneriat cu Consiliul Elevilor şi activităţi complexe realizate din perspectivă inter-curriculară
  • Implementarea acestor planuri de acţiune cu monitorizare din partea echipei Institutului Intercultural Timişoara
  • Colectarea materialelor şi generarea unor resurse ca rezultat al muncii la clasă, care ar putea fi modele de bună practică pentru alţi profesori sau alte şcoli.

Principalul rezultat al acestui proiect a fost crearea unei reţele de şcoli resursă şi instruirea unor profesori în utilizarea metodelor inovatoare de educaţie interculturală şi educaţie pentru cetăţenie democratică, metode care promovează participarea activă a elevilor şi parteneriate şcoală-comunitate. Conferinţa finală a acestui proiect a avut loc în martie 2004 la Sinaia şi a oferit participanţilor oportunitatea de a discuta şi de a împărtăşi experienţele lor, precum şi e a reflecta asupra planurilor de viitor. Pe lângă reprezentanţii şcolilor implicate în proiect, la conferinţă au participat şi alţi profesori activi în acest domeniu.