Educație interculturală

EDICC – Diplomă europeană pentru competenţe interculturale

Proiectul de faţă a reunit un consorţiu de 10 universităţi şi ONG-uri europene cu scopul de a dezvolta un curriculum de educaţie continuă pentru competenţe interculturale. În cadrul proiectului, cunoştinţele teoretice şi multidisciplinare despre competenţele interculturale ale partenerilor au fost transferate într-o curriculă de competenţe interculturale pentru educaţia adulţilor, orientată pe muncă şi viaţa reală.

Această curriculă, denumită Diploma europeană pentru competenţe interculturale, a fost unul dintre rezultatele proiectului.

Diploma se fundamentează pedagogic pe teoria lui Mezirow asupra învăţării transformatoare şi se adresează profesioniştilor care lucrează fie în ţara lor, fie în străinătate, cu persoane aparţinând unor culturi diferite: domeniul afacerilor internaţionale, domeniul migraţiei sau al educaţiei şi sănătăţii pentru minorităţi. Curriculumul este în aşa fel conceput, încât participanţii să analizeze subiecte care au legătură cu responsabilităţile lor profesionale şi combină teoria cu experienţele personale din cadrul muncii şi nu numai. Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de a îmbina munca şi învăţarea, a fost creat, testat şi promovat un mediu de lucru virtual.

Procesul de învăţare al fiecărui participant este incorporat muncii sale, astfel încât competenţele interculturale să fie folosite ca o unealtă pentru înţelegerea şi rezolvarea situaţiilor din viaţa lor profesională reală. De aceea, rezultatele aşteptate ale învăţării vor avea două dimensiuni: 1) Dezvoltarea competenţelor interculturale la nivel individual şi 2) Creşterea conştientizării interculturale şi a competenţelor la nivel organizaţional.

Durata proiectului: 2009-2011

Parteneri:

Universitatea din Helsinki, Centrul pentru educaţie continuă din Palmenia, Finlanda – coordonator  https://hyplus.helsinki.fi/en/

Universitatea din Jyväskylä, Departmentul de comunicare, Finlanda https://www.jyu.fi/hum/laitokset/viesti/en/

Universitatea din Tartu, Institutul de literatură şi limbi germane şi slavone, Estonia www.ut.ee

Universitatea Danube, Krems – Universitatea pentru educaţie continuă, Austria www.donau-uni.ac.at/ikk

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, România http://www.uav.ro/en/

Institutul pentru educaţie – Universitatea din Londra, UK https://www.ucl.ac.uk/ioe/

Centrul pentru studii geografice, Universitatea din Lisabona, Portugalia http://www.ceg.ul.pt/

Universitatea Complutense din Madrid, Departmentul german, Spania http://www.ucm.es/

Universitatea Friedrich-Schiller-Jena, Departmentul de comunicare interculturală în afaceri, Germania http://www.iwk-jena.de

Institutul Intercultural din Timişoara, România

Institutul Iberoamerican al Finlandei în Madrid, Spania https://madrid.fi/

Universitatea din Lugano, Elveţia http://www.usi.ch/en/

Pentru mai multe detalii accesaţi: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/en/research/research-projects/research-projects-past/edicc