Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

Drepturile omului încep cu micul dejun

Principalul scop al proiectului implementat între 2015 și 2017 a fost acela de a consolida capacitatea organizaţiilor societăţii civile care lucrează cu tineri din România, Italia, Franţa, Danemarca, Peru şi Guyana de a dezvolta un cadru eficace, coerent, incluziv şi sustenabil pentru promovarea şi implementarea educaţiei pentru drepturile omului.

Obiectivele proiectului au fost:

  • Dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte educaţia pentru drepturile omului pentru 30 de lucrători de tineret din organizaţiile partenere;
  • Dezvoltarea competenţelor de bază în ceea ce priveşte drepturile omului pentru 300 de tineri din organizaţiile partenere;
  • Creşterea cooperării la nivel local şi regional între diferiţi actori relevanţi (şcoli, ONG-uri şi comunitate);
  • Promovarea cetăţeniei active şi a drepturilor omului;
  • Dezvoltarea personală şi profesională a 6 tineri din Peru pe o perioadă de 7 luni de voluntariat internaţional;
  • Crearea unei platforme interactive, uşor de folosit şi accesibile pentru educaţia pentru drepturile omului.

Proiectul și-a propus să investească în lucrători de tineret locali care să devină multiplicatori în comunităţile lor şi să elaboreze activităţi la nivel local care să implice şi mai mulţi tineri. Metodologia dezvoltată pentru cursul de formare adresat lucrătorilor de tineret în domeniul educaţiei pentru drepturile omului este uşor de folosit şi de alţi actori din domeniul educaţiei, iar acest lucru contribuie la dezvoltarea competenţelor tinerilor de a deveni promotori ai drepturilor omului. Educaţia pentru drepturile omului presupune competenţe transversale care contribuie la dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret. Prin participarea la acest proiect, toţi partenerii și-au dezvoltat competenţele de a contribui la formarea unei societăţi mai incluzive. Partenerii au învățat despre diferite realități din Peru și Guyana și au avut șansa de a face schimb de cunoștințe, aducând astfel schimbări în comunitățile lor și îmbunătățindu-și lucrul cu tinerii. Organizații din Peru și Guyana au avut șansa de a învăța experimentând felul în care organizații active din țări UE lucrează cu tineri, văzând care sunt cele mai eficace metode și felul în care educația non-formală poate influența dezvoltarea personală și profesională a tinerilor. Toți partenerii implicați au avut șansa de a forma tineri la nivel local și apoi să mențină o comunicare directă cu membrii parteneriatului prin intermediul unei platforme online. Partenerii din UE avut șansa să cunoască realități și metode de lucru ale unor organizații din Peru și Guyana.

Proiectul a avut impact asupra organizaţiilor participante, crescându-le capacitatea de a lucra într-un mediu internaţional, îmbunătăţindu-şi metodele de lucru cu tineri şi dezvoltând noi relaţii. Acest proiect a fost un punct de plecare pentru iniţiative viitoare similare, oferind instrumente concrete pentru construirea și menținerea de parteneriate internaționale. În noiembrie 2016, 30 de lucrători de tineret din țările partenere au participat la un training de educație pentru drepturile omului și vizite de studiu în Lima și Cusco, Peru, pentru a-și dezvolta competențe de lucru cu tinerii pe tematica drepturile omului în lucru cu tinerii în comunități locale. De asemenea, în cadrul acestui training, au fost testate diferite metode și activități de educație pentru drepturile omului, care vor fi incluse într-un ghid elaborat ca rezultat al acestui proiect.