Cultură și cooperare transfrontalieră

Dezvoltarea turismului cultural în Banat – o provocare transfrontalieră

Proiectul și-a propus să contribuie la valorificarea turistică a patrimoniului cultural, material și imaterial, din Banat, turismul cultural fiind un element esențial atât pentru conservarea / protejarea obiectivelor de patrimoniu, cât și pentru dezvoltarea socio-economică și culturală regională.

Având o valoare de 145140 €, finanțat cu 130000 € de Programul România-Serbia pentru colaborare transfrontalieră (Phare 2005) în perioada 6 septembrie 2007 – 5 mai 2009, proiectul IIT s-a desfășurat împreună cu partenerii din România Cultours – Centrul de turism cultural din Timișoara și Asociația 1Banat.eu, în Serbia cu Mișcarea Europeană din Zrenianin și Parlamentul Civic din Vârșeț iar ca asociați sunt Primăria Timișoara, Muzeul de Artă Timișoara și Organizația de Turism din Panciova.

Un grup de specialiști multi-disciplinari au contribuit cu expertizele lor în proiect, având loc diverse ateliere, vizite și alte evenimente comune în Banatul românesc și Banatul sârbesc. 

Obiectivele proiectului au fost:

 • Identificarea și evaluarea principalelor obiective de patrimoniu cultural cu potențial turistic din Banat;
 • Dezvoltarea unui proces de planificare strategică pentru valorificarea turistică a patrimoniului cultural, într-o abordare participativă regională;
 • Promovarea principalelor atracții cultural-turistice ale Banatului;
 • Contribuția la amenajarea unui circuit pilot reprezentativ de turism cultural în regiune;
 • Inițierea unei rețele regionale de turism cultural, implicând actori publici și privați interesați.  

Activitățile proiectului au inclus:

 • Evaluarea inițială: identificarea, selectarea și evaluarea principalelor elemente (locații și evenimente) din patrimoniul cultural regional, având potențial turistic / au fost întocmite 50 de fișe în 2007, de către 5 experți;
 • Strategia regională de turism cultural: construcția unei strategii pentru valorificarea turistică a patrimoniului cultural regional, cu participarea unor actori publici și privați / au fost susținute 2 ateliere româno-sârbe în Timișoara, în II 2008 și III 2008; 
 • Campania de Promovare: promovarea celor mai importante atracții cultural-turistice din regiune, cât și diseminarea rezultatelor în rândul autorităților publice, asociațiilor societății civile, agenții de turism, universități, mass-media, ș.a. / au fost publicate de către media multe articole, difuzate de către TVR 2 filmele documentare ale proiectului (XII 2008), lansată pagina internet a proiectului (XII 2008), deschise 2 expoziții foto în Timișoara (I 2009) și Reșița (II 2009), un tur prin Banat cu jurnaliști și delegați ai operatorilor turistici (I 2009), o conferință internațională în III 2009;
 • Circuitul pilot de turism cultural: implementarea practică a unui set de măsuri pentru amenajarea, gestiunea și promovarea unui circuit cultural-turistic în regiune (incluzând un sector din Serbia), cu marcarea prin panouri a unor obiective de interes / au fost realizate calendarul, ghidul traseelor, harta, pliantul proiectului și indicatoarele (II 2009);
 • Rețeaua regională de turism cultural: crearea unei rețele de actori publici și privați implicați în turismul cultural (cu o atenție specială acordată ghizilor turistici specializați), interesați a contribui la dezvoltarea acestui sector / cursuri susținute în X 2008.

Rezultate:

 • Un inventar al celor mai reprezentative obiective ale patrimoniului cultural cu potențial turistic prin fișe disponibile pe internet; definirea de circuite turistice în regiune, incluzând componente din Banatul românesc și districtele sârbe învecinate;
 • Elaborarea unei strategii regionale într-o manieră participativă, facilitând dezvoltarea turismului cultural și angajând numeroși actori publici și privați; elementele de strategie constituie punctele de plecare pentru alte inițiative regionale în domeniu;
 • Un pachet divers de materiale multimedia pentru promovarea turismului cultural bănățean – produse și distribuite – cu o serie de publicații / pliant, hartă, ghid, calendar, filme, expoziții foto, DVD multimedia, portal internet http://www.intercultural.ro/turismintercultural (acestea determinând îmbunătățirea vizibilității patrimoniului cultural și a imaginii de ansamblu a Banatului, în paralel cu conștientizarea comunităților locale asupra oportunităților oferite de turismul cultural – atât ca beneficiari cât și ca simpli turiști); 
 • Creșterea interesului instituțiilor de gestiune a patrimoniului cultural (precum muzee, case memoriale, situri istorice, biserici vechi, etc.), de a dezvolta parteneriate cu operatorii turistici și autoritățile locale pentru integrarea obiectivelor de patrimoniu în ofertele turistice, cu beneficii reciproce;
 • Un grup de 20 ghizi de turism din regiune perfecționați printr-un curs special în domeniul turismului cultural, cu accentul pe atracțiile Banatului (cele 4 trasee propuse, cele 50 de obiective identificate, etc.);
 • Includerea Banatului în destinațiile mai multor tur-operatori și creșterea numărului de turiști ce intră în contact cu patrimoniul cultural bănățean, cu direct impact educațional.

Perioada de implementare: 2008-2009.