Tineret

Dezvoltarea competenței antreprenoriale în rândul tinerilor / Tineri pentru antreprenoriat social

Proiectul a fost implementat de Institutul Intercultural Timișoara împreună cu organizații din Cipru, Ungaria, Mexic, România, Slovacia (coordonat de Asociația Eurotender din Szeged) care avut scopul de a colecta, împărtăși și face schimb de bune practici și inițiative de politici publice în domeniul antreprenoriatului pentru tineri din țările partenere.

Proiectul a început în ianuarie 2018 și s-a încheiat în august 2019 și a fost co-finanțat prin programul Erasmus+ – Capacity Building for Youth in ACP countries, Latin America and Asia.

Întâlnirea inițială de proiect a avut loc în ianuarie 2018 în Mexico City, în cadrul căreia reprezentanții organizațiilor partenere au planificat implementarea proiectului – ghidul proiectului, planul de diseminare, planul de asigurare a calității, activități viitoare, buget.

Doi lucrători de tineret din fiecare țară parteneră au luat parte la o mobilitate de job shadowing în cadrul unei organizații partenere, unde au participat la activitățile zilnice ale organizației de primire, au aflat detalii despre funcționarea acesteia și activitățile desfășurate și s-au familiarizat cu metodele folosite, în cadrul unui proces de îndrumare și mentorat. Institutul Intercultural a ales două tinere voluntare care au participat la un job shadowing de 15 zile în Larnaca, Cipru, în vara anului 2018. În octombrie, IIT a primit două tinere din Slovacia, care au fost implicate în activitățile organizației noastre și încurajate să scrie proiecte în domeniul lor de interes.

De-a lungul anului 2018, partenerii de proiect au colectat bune practici și inițiative de politici referitoare la implicarea tinerilor în activități antreprenoriale și crearea și gestionarea întreprinderilor sociale. Descrierile s-au bazat pe documente și interviuri pentru a asigura acuratețea informațiilor. Au fost colectate și povești de succes personale pentru a-i motiva pe tinerii care doresc să se implice în acest domeniu. Tot în 2018, partenerii au început să lucreze la elaborarea a două materiale educaționale digitale, complexe și bazate pe analiza unor practici reale, destinate practicienilor din Europa, care să cuprindă colecția de bune practici, informații actualizate și metodologii testate. Aceste materiale abordează în mod specific antreprenoriatul, pe de o parte, și întreprinderile sociale, pe de altă parte. Astfel, tinerii vor fi încurajați și sprijiniți să demareze activități antreprenoriale dar, în același timp, vor fi învățați să facă acest lucru cu responsabilitate socială.

În 2019, partenerii  proiectului au finalizat compilația de bune practici și inițiative de politici referitoare la implicarea tinerilor în activități antreprenoriale și demararea și gestionarea de întreprinderi sociale, pe baza documentelor și interviurilor colectate în 2018. De asemenea, am finalizat și tradus două materiale educaționale digitale, complexe și bazate pe analiza unor practici reale, destinate practicienilor din Europa. Materialele de învățare abordează în mod specific antreprenoriatul, pe de o parte, și întreprinderile sociale, pe de altă parte. Astfel, tinerii sunt încurajați și sprijiniți să demareze activități antreprenoriale dar, în același timp, sunt învățați să facă acest lucru cu responsabilitate socială. Aceste materiale sunt disponibile pe site-ul proiectului oricărei persoane interesate, fără nici un fel de restricții. https://eumexent.eu.

În februarie 2019 a avut loc la Szeged, Ungaria, un seminar pentru lucrători de tineret, pentru a oferi șansa participanților desemnați de fiecare organizație parteneră de a discuta și îmbunătăți curriculum-ul și materialele educaționale dezvoltate împreună și de a propune elemente care ar putea îmbogăți aceste materiale. Pe lângă scopurile principale, seminarul a oferit participanților ocazia de a vizita întreprinderi sociale care au fost înființate și funcționează deja în Szeged, Ungaria, și Timișoara, România, pentru a adera la principiul mobilității europene și a învăța despre bune practici și caracteristici locale ale acestor întreprinderi.

Între 21 mai și 31 mai 2019, Institutul Intercultural Timișoara a organizat un curs pilot de formare în domeniul antreprenoriatului și antreprenoriatului social destinat tinerilor, pentru a testa materialele educaționale elaborate. La acest curs au participat tineri de liceu, tineri romi și tineri NEET (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare). S-au folosit metode de învățare digitale și non-formale, concepute și recomandate pentru tineri care doresc să devină antreprenori. Printre subiectele abordate se numără: conceptul de antreprenoriat, strategii de piață, lansarea unei noi întreprinderi, sectorul non-profit, economie socială, întreprinderi sociale. La sfârșitul cursului, tinerii au elaborat planuri de afaceri care, de ce nu, ar putea fi puse în aplicare într-un viitor apropiat.

Doua participante cu cele mai bune rezultate au fost selectate pentru a participa împreună cu doi tineri de la Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” din Timișoara la un boot camp de cinci zile pe tema antreprenoriatului, organizat în insulele Azore în cadrul unui alt proiect derulat de Institutul Intercultural Timișoara împreună cu parteneri din Spania, Bulgaria și Portugalia – „Educație antreprenorială – Un drum spre succes”.

La începutul lui august, a fost organizat la Szeged, Ungaria, un eveniment final pentru a încheia proiectul. Acesta a inclus un seminar de schimb de experiențe (la care au participat și reprezentanți ai sectorului de business), care a facilitat planificarea de proiecte viitoare, precum și o întâlnire a partenerilor de proiect pentru a evalua activitățile, a face o evaluare finală în vederea asigurării calității și planifica activități comune viitoare, genera proiecte bazate pe rezultatele obținute. Acest eveniment a fost și o oportunitate de diseminare a rezultatelor proiectului. Proiectul și rezultatele sale au fost diseminate și la nivel național în cadrul diferitelor activități organizate de Institutul Intercultural Timișoara.