Prezentare generală

IIT a fost înființat în 1992, cu sprijinul autorităților locale și al Consiliul Europei. IIT colaborează cu o rețea largă de parteneri din toată lumea, de la ONG-uri și universități până la instituții publice și experți din domeniile sale de interes, inclusiv Consiliul Europei și Națiunile Unite.

Institutul Intercultural Timișoara implementează proiecte pentru o gamă largă de beneficiari din România și din străinătate:

  • Programe de educație interculturală, educație civică și educație pentru drepturile omului pentru profesori și tineri;
  • Programe de monitorizare a mass-mediei și deconstrucția stereotipurilor pentru jurnaliști;
  • Cursuri de formare în comunicare interculturală pentru autorități publice și migranți;
  • Acțiuni de dezvoltare a societății civile la nivel local, național și internațional;
  • Programe pentru minorități (cu accent pe minoritatea romă);
  • Dezvoltarea de mecanisme pentru integrarea migranților;
  • Cercetări privind politicile culturale și educaționale, incluziunea romilor, minorități și competența interculturală.