Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

Democrație și drepturile omului în Libia

Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacității instituțiilor de detenție din Libia de a asigura respectarea drepturilor omului și un proces administrativ transparent, în concordanță cu standardele internaționale din domeniu.

Durata de desfășurare: 02/07/2012 – 01/07/2013

Principalele obiective ale proiectului au fost:

 • Consolidarea capacității instituționale în ceea ce privește utilizarea sistemului de e-guvernare în cadrul administrație penitenciarelor din Libia, mai specific în Penitenciarul Kuwayfiyah din Benghazi, pentru a asigura transparență și a preveni încălcarea drepturilor omului;
 • Promovarea unui mediu de detenție bazat pe drepturile omului în Penitenciarul Kuwayfiyah din Benghazi;
 • Furnizarea de asistență pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne în cadrul administrației penitenciarelor din Libia;
 • Realizarea de activități pentru dezvoltarea competențelor personalului din penitenciar pentru  a-și realiza sarcinile în concordanță cu standardele internaționale privind drepturile omului;
 •  Consolidarea colaborării dintre colegi din Libia și România.

Principalele rezultate ale proiectului au fost:

 1. Un sistem actualizat de evidență a fiecărui deținut, disponibil non-stop;
 2. O infrastructură IT nouă pentru administrația penitenciarelor;
 3. Un sistem îmbunătățit de comunicare și raportare între membrii personalului;
 4. Un sistem îmbunătățit de supraveghere pentru a reduce riscul ca administratorii penitenciarului să scape din vedere evenimente cheie, cum ar fi audierile programate pentru eliberare condiționată sau datele de eliberare a anumitor deținuți;
 5. Personalul penitenciarului a fost format în domeniul standardelor internaționale privind drepturile omului în penitenciare;
 6. Personalul penitenciarului a fost pregătit să dezvolte programe de reabilitare pentru deținuți, inclusiv furnizarea de servicii publice de bază tuturor infractorilor;
 7. Personalul penitenciarului a fost pregătit pentru folosirea computerelor și a sistemului de management al deținuților;
 8. Un nivel crescut de transparență în Penitenciarul Kuwayfiyah din Benghazi prin crearea unui site instituțional;
 9. Un raport final interactiv și ușor de folosit care poate fi prezentat ca Model de bună practică pentru proiecte viitoare.

Ca urmare a acestui proiect, a fost semnat un acord între IIT și Administrația Națională a Penitenciarelor și Poliția Judiciară pentru a face un schimb de bune practici între România și Libia privind sistemele de detenție și drepturile omului. Prin intermediul acestui program, partenerii români au format 124 de angajați din penitenciare din Libia în domeniul standardelor privind drepturile omului în penitenciare, managementul incidentelor critice din închisori și siguranța în detenție.