Proiecte

Dă glas generaţiei tale

Acest proiect a fost iniţiat de Institutul Intercultural Timişoara împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş şi Grupul de Inițiativă ALTFEL. Activităţile proiectului au fost concepute de către partenerii proiectului astfel încât să răspundă nevoilor tinerilor cu care partenerii proiectului lucrează sau pe care îi reprezintă.

Proiectul a plecat de la nevoia municipiului Timişoara de a avea o politică de tineret coerentă şi conformă cu nevoile tinerilor din comunitate. Proiectul a elaborat un document care să ofere o direcţie strategică pe baza dialogului structurat între tineri și decidenți.

Principalele obiective ale proiectului au fost:

1.            Realizarea unei strategii de tineret valabile pe perioada 2014-2019 la nivelul municipiului Timişoara.

2.            Creșterea capacității a 10 ONG-uri din ţară de a crea în comunităţile din care provin un cadru pentru realizarea dialogului structurat între tineri şi autorităţi publice locale.

3.            Facilitarea unui dialog structurat între tineri, ONG-uri şi autoritățile publice  locale din Timișoara.

Activităţi principale:

  • Elaborarea  strategiei  locale  de  tineret,  pe  baza  unei  cercetări  sociologice  şi  a  unor consultări cu actorii relevanţi. În realizarea strategiei s-au implicat aproximativ 1000 de tineri şi 50 de reprezentanţi ai diferitelor instituţii / organizaţii locale. Strategia a fost adoptată de către Consiliul Local prin HCL 574/27.11.2014.
  • Organizarea  unui  curs  de  formare  pentru  20  de  tineri  de  la  nivel  național  in  vederea realizării dialogului structurat între tineri şi autorităţi organizat în Timişoara, în septembrie 2013.
  • Organizarea unei conferinţe naţionale la Timişoara în perioada 9- 10 octombrie 2014.

Strategia de tineret a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2020 poate fi descărcată de aici.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite la: https://daglasgeneratieitale.wordpress.com/.