Anunțuri

Apel de înscriere la Cursul de formare a mentorilor din comunitatea „Proiect: Cetățeanul”

Institutul Intercultural Timișoara inițiază constituirea Rețelei Naționale a Mentorilor Proiect: Cetățeanul.

Prima etapă a Programului de Mentorat va fi un curs de formare pentru viitori mentori, care va avea loc la Timișoara, în 27-29 august, 2021. Mentorii formați în cadrul acestui curs vor testa metodologia propusă, lucrând fiecare cu echipe de 2-3 profesori în anul școlar 2021-2022. Activitatea de mentorat va continua și în anii școlari viitori. Pe parcursul acestui proces mentorii vor primi sprijin de la Institutul Intercultural Timișoara.

Vă invităm să citiți mai jos detalii despre acest program și să completați formularul prin care vă exprimați interesul și disponibilitatea de participa la program, până cel târziu vineri, 23 iulie 2021, la acest link: https://www.surveymonkey.com/r/mentori-PC .

Cursul este gratuit, iar transportul, cazarea, masa și materialele de formare sunt acoperite de Institutul Intercultural Timișoara, cu sprijinul Romanian-American Foundation.

Prezentarea programului de mentorat pentru profesorii care predau educație pentru cetățenie democratică

Să fii profesor presupune o provocare continuă, dar acest lucru este cu atât mai adevărat în prezent, când există multă incertitudine privind viitorul şi când cerințele de flexibilitate şi de învățare din mers ne împing uneori la limită capacitatea noastră de adaptare. Prin urmare, este cu atât mai important să oferim şi să primim sprijin.

Prin acest program de mentorat pe bază de voluntariat ne propunem să facilităm crearea unei comunități de cadre didactice, a unui spațiu în care să existe comunicare directă şi sprijin, şi să conectăm profesorii care au nevoie de suport pentru a-și dezvolta competențele necesare implementării metodei Proiect Cetăţeanul (profesori mentoraţi), cu profesori mentori deschişi să le împărtăşească din experienţa lor în implementarea metodei.

Obiectivele programului de mentorat:

 • Sprijin în aplicarea curriculumului, în proiectarea unităţilor de învăţare și a activităților didactice pentru predarea educației pentru cetățenie democratică, inclusiv adaptarea la predarea online
 • Sprijin pentru implementarea metodei Proiect: Cetăţeanul la clasă
 • Dezvoltarea abilităţilor de management al clasei de elevi
 • Dezvoltarea competenţelor personale
 • Crearea unei comunităţi de profesori care predau educaţie pentru cetăţenie democratică şi facilitarea sprijinului reciproc.

Ce este mentoratul?

Mentoratul presupune crearea unei relaţii de sprijin între un profesor mentor şi un profesor mentorat, prin care acesta din urmă îşi poate dezvolta anumite competenţe personale şi profesionale, acumulează cunoştinţe şi obţine sugestii privind rezolvarea anumitor probleme cu care se confruntă.

Provocările şi obiectivele personale de învăţare pot să fie foarte diferite de la persoană la persoană. Unii profesori pot avea nevoie de sprijin pentru a învăţa cum să implementeze anumiți pași ai metodei Proiect Cetăţeanul, alţii pot întâmpina dificultăţi în a comunica cu părinţii şi directorul şcolii despre necesitatea acestei metode de predare bazată pe proiect, care pentru unele şcoli poate constitui o practică inedită sau pot avea nevoie de sugestii despre cum să gestioneze lucrul pe echipe.

Profesorii mentori

Criterii de selecţie

Profesorii mentori în acest program sunt profesori care aplică cu succes metoda Proiect Cetăţeanul şi care doresc să sprijine alţi colegi, care fie acum încep să predea Educație pentru cetățenie democratică şi urmează cursul de formare organizat de Institutul Intercultural Timişoara, fie predau de ceva timp, dar au nevoie de sugestiile şi cunoştinţele unui coleg de încredere pentru a depăşi anumite dificultăţi, pentru a-şi îmbunătăţi activitatea de predare sau relaţiile din cadrul şcolii, pentru a face faţă sarcinilor administrative etc.

Rolul profesorului mentor:

 • Stabileşte un plan de lucru, împreună cu profesorul mentorat;
 • Explorează diferite strategii şi posibile soluţii împreună cu profesorul mentorat;
 • Sprijină şi oferă încurajare profesorului mentorat pentru implementarea strategiei convenite şi atingerea obiectivelor de dezvoltare;
 • Împărtăşeşte informaţii şi cunoştinţele lui cu profesorul mentorat, în funcţie de nevoile acestuia, inclusiv prin oferirea unor modele de comportament (de exemplu, observarea predării la clasă);
 • Prin explorarea diferitelor idei, provocări şi oportunităţi, stimulează curiozitatea şi motivaţia de dezvoltare personală a profesorului mentorat;
 • Clarifică limitele relaţiei, respectiv ce nu intră în responsabilităţile lui (de exemplu, profesorul mentor poate să ofere informaţii despre cum se realizează un document administrativ sau feedback cu privire la acesta, dar nu are responsabilitatea de a-l depune în numele profesorului mentorat);
 • Respectă confidenţialitatea privind discuţiile din cadrul programului de mentorat şi împărtăşeşte informaţii cu ceilalţi doar în măsura în care profesorul mentorat îşi dă acordul şi menţine o relaţie de respect şi încredere cu acesta;
 • Contribuie la dezvoltarea unei comunități de profesori procupați de calitatea Educației pentru cetățenie democratică și care se sprijină reciproc, la nivel local, județean și național.

Puteți descărca aici în format .pdf informațiile de mai sus.

Anunțuri